Przełom? Liczymy na to!

Właśnie otrzymaliśmy …

Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo, w którym wystąpiliśmy do MZDiK z prośbą o włączenie przedstawicieli Bractwa Rowerowego w proces projektowania infrastruktury rowerowej. Jak pokazują ostatnie doniesienia prasowe korzyści będą obopólne >>> .

Odpowiadając na pismo Bractwa Rowerowego z dnia 13.06.2011 r. w sprawie umożliwienia udziału przedstawicieli Bractwa Rowerowego w Radomiu w procesie projektowania infrastruktury rowerowej na terenie Radomia, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że podczas opracowywania koncepcji projektowych, będziemy zapraszali Waszych przedstawicieli na spotkania, w celu wyrażenia swoich wniosków i opinii do przedstawionych przez projektantów rozwiązań.

Jednocześnie pragniemy podziękować za wykazane zainteresowanie i deklaracje pomocy w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych naszego miasta.

Oczekujemy owocnej współpracy.

p. o. Z-ca DYREKTORA
ds. komunikacji

mgr Krzysztof Chojnacki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *