Droga rowerowa w Parku Leśniczówka

Trwają prace …

Trwają prace projektowe przy rewitalizacji Parku Leśniczówka, poniżej przedstawiamy uwagi jakie przesłaliśmy do Urzędu Miejskiego. Fragment drogi rowerowej, która będzie realizowana w parku będzie częścią trasy Osiedle nad Potokiem – Wenera:

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji przy projektowaniu Parku Leśniczówka prosimy o uwzględnienie następujących uwag:

 • droga rowerowa powinna biec po zewnętrznej stronie alejek, dzięki temu rozwiązaniu piesi nie będą zmuszeni do przekraczania ścieżki w celu dojścia do potoku;
 • wnosimy o wykonanie drogi rowerowej w technologii zapewniającej gładkość nawierzchni. Stanowczo sprzeciwiamy się zastosowania kostki typu Bauma;
 • wnosimy o wykonanie w granicach opracowania dwóch odnóg od głównej drogi rowerowej w kierunku ul. Wodnej (na wysokości ul. Fałata oraz ul. Siemiradzkiego);
 • wnosimy o wyeliminowanie do minimum miejsc przeplatania ruchu pieszego i rowerowego, (np. zmiana biegu drogi rowerowej z części zewnętrznej na wewnętrzną);
 • wnosimy o zachowanie skrajni dla drogi rowerowej – min. 20 cm od barierek, latarni, itp.;
 • wnosimy o poszerzenie pochylni dla rowerów przy ul. 25 Czerwca o szerokość podjazdu dla wózków inwalidzkich;
  Radom. Park Leśniczówka

 • wnosimy o nie ustawianie ławek i koszy na śmiecie po stronie drogi rowerowej, dzięki temu rozwiązaniu zostanie wyeliminowane niebezpieczeństwo kolizji;
 • wnosimy o zastosowanie stojaków rowerowych o kształcie odwróconego U. Stojaki tego typu są wygodniejsze i bezpieczniejsze w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami. Przykładowe stojaki: www.bractworowerowe.ats.pl/stojaki;
 • wnosimy o podwyższenie ścieżki w stosunku do alejki o 2-3 cm, dzięki temu rozwiązaniu pieszy wyczuje, że wchodzi na cześć przeznaczoną dla ruchu rowerowego. Takie rozwiązania zastosowano na drodze rowerowej w ul. Maratońskiej i al. Grzecznarowskiego.

Więcej o koncepcji drogi rowerowej wzdłuż Potoku Północnego >>>

/PAW/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *