Potok Północny

Poprzez radnego …

Poprzez radnego Jakuba Kluzińskiego zwróciliśmy się z prośbą do Rady Miasta o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie pieniędzy na projekt drogi rowerowej wzdłuż Potoku Północnego.  Do tej pory zapisy w budżecie były wpisywane w pozycji „Budowa ścieżek rowerowych” – bez podania konkretnej inwestycji. Niestety nasza propozycja została odrzucona, podobnie jak dwie inne o których napiszemy wkrótce.Wyświetl większą mapę
Według naszej koncepcji ścieżka łączyłaby Osiedle nad Potokiem z planowaną drogą rowerową wzdłuż rzeki Mlecznej. Długość około 2.8 km. Mogłaby być wykorzystywana zarówno do dojazdów codziennych do uczelni, sklepów, targu jak i rekreacyjnych –  poprzez trasę wzdłuż Mlecznej do skansenu, planowanego parku archeologicznego jak i w drugą stronę do Lasu Kapturskiego. Na całym odcinku trasa przebiega z dala od ruchu samochodów z wyjątkiem miejsc gdzie przecina ulice.

Inwentaryzacja wykazała potrzebę budowy pochylni w Parku Leśniczówka, przy ul. Miłej i Chrobrego. W pobliżu budowanego Centrum Słonecznego prawdopodobnie okaże się konieczne poprowadzenie trasy po południowej stronie potoku – przyczyną jest brak miejsca oraz kolizja z siecią ciepłowniczą.

 

Radom. Koncepcja drogi rowerowej wzdłuż potoku Północnego
 
Radom. Koncepcja drogi rowerowej wzdłuż potoku Północnego
 
Radom. Koncepcja drogi rowerowej wzdłuż potoku Północnego

/PAW/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *