Słupków, przejść oraz azyli nie będzie

W poniedziałek …

W poniedziałek otrzymaliśmy odpowiedź od Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – niestety tym razem większość naszych uwag została rozpatrzona negatywnie. Poniżej prezentujemy wnioski Bractwa Rowerowego wraz z odpowiedziami Zespołu.

Prosimy o rozpatrzenie następujących uwag:  

Wniosek: wyznaczanie 2 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wolność przy ul. Reja oraz 2 przejść wzdłuż ul. Reja przy kościele ewangelicko-augsburskim (mimo, że wymienione przejścia widnieją na dokumentach zamieszczonych na stronie BIP MZDiK – nie zostały wyznaczone).

Odpowiedź: Wniosek dotyczący wyznaczenia dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wolność z ul. Reja został rozpatrzony odmownie. Według opinii Zespołu przewidziana organizacja ruchu pieszego na tym skrzyżowaniu jest wystarczająca i nie ma potrzeby instalowania dodatkowych przejść dla pieszych. Dodatkowe przejście zostanie jedynie wyznaczone na ul. Wolność.


Wniosek: ustawienie słupków przy przystanku komunikacji miejskiej na ul. Poniatowskiego (kierowcy notorycznie łamią ustawę PORD Art. 49. 1. który mówi, że „zabrania się zatrzymania pojazdu: w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości”). Słupki należy ustawić w taki sposób, aby nie utrudniały wychodzenia z autobusów a jednocześnie będą uniemożliwiały parkowanie pojazdów na całej długości zatoki.

Odpowiedź:
Wniosek dotyczący zamontowania słupków oddzielających chodnik od jezdni przy przystankach komunikacji miejskiej na ul. Poniatowskiego został już zrealizowany i nie był przedmiotem rozpatrywania przez w/w Zespół.

Wniosek: ustawienie azyli dla pieszych na istniejących przejściach na ul. Kozienickiej (od ronda do mostu nad linią kolejową), oznakowanie wyniesionych przejeść dla pieszych na ul. Jaracza znakiem poziomym P-10.

Odpowiedź: Wniosek dotyczący ustawienia azyli dla pieszych na istniejących przejściach na ul. Kozienickiej (od ronda do mostu nad linią) kolejową i wniosek dotyczący oznakowania wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Jaracza został rozpatrzony przez Zespół negatywnie.


Wniosek:

• zaniechanie likwidacji dwóch przejść dla pieszych na ul. Kelles-Krauza i na ul. Struga na wysokości budynku NOT-u (jest to śródmieście miasta, występują duże potoki pieszych, które nasilą się, po wybudowaniu Centrum Słonecznego – od strony ul. Kelles-Krauza będzie zlokalizowane główne wejście do galerii);
• wyznaczanie przejścia dla pieszych na ul. Betonowej przy ul. Kelles-Krauza;
• wyznaczanie przejścia dla pieszych na ul. Kelles-Krauza przy ul. Betonowej;
• wyznaczenie czwartego (zachodniego) przejścia na skrzyżowaniu ul. Struga z ul. Chrobrego (w przypadku nie wyznaczenia w/w przejścia pieszy aby dostać się z Centrum Słonecznego na przystanek Betonowa/Kelles-Krauza będzie zmuszony pokonać trzy przejścia dla pieszych).

Odpowiedź: Wnioski dotyczące wyznaczenia dodatkowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Struga/Chrobrego i ul. Betonowej i Kelles Krauza w związku z projektowanym nowym układem komunikacyjnym wokół Centrum Słonecznego w Radomiu zostaną przekazane przez MZDiK projektantowi do rozpatrzenia i ewentualnego zastosowania.

 

/PAW/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *