Krawężnikobranie – odcinek drugi

Otrzymaliśmy …

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek dotyczący niwelacji krawężników na przejazdach (zobacz>>>). Jest szansa, że w przyszłym roku takie działania zostaną zrealizowane.

 

” W odpowiedzi na pismo ZN: BR.RRR.27.2014.MR dotyczące niwelacji krawężników na przejazdach dla rowerów Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, iż z uwagi na ograniczone środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg na terenie m. Radomia realizacja w/w zadania nie jest planowana w bieżącym roku. Realizacja ułatwień będzie wykonywana sukcesywnie przy okazji remontów ulic w ramach zadań inwestycyjnych, jak również bieżących remontów w roku 2015. ”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *