Audyt polityki rowerowej w Radomiu – raport

Publikujemy …

Publikujemy raport, który zawiera audyt prowadzonej dotychczas polityki rowerowej w Radomiu. Powstał w ramach współpracy z Wrocławską Inicjatywą Rowerową w sieci Miasta dla rowerów. Raport jest częścią projektu „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz z Gminy Wrocław. Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski:

Miasto Radom nie prowadzi aktywnej polityki transportu rowerowego. W dokumentach strategicznych w wielu miejscach wspomina się o potrzebie rozwoju komunikacji rowerowej, nie ma to jednak przełożenia na praktykę. Założenia kształtowania układu transportu miejskiego z preferencją dla środków transportu zrównoważonego również nie wykraczają poza sferę deklaracji.

W mieście poza niewielkimi obszarami w śródmieściu w zasadzie brak stref ruchu uspokojonego, które jawią się jako lepszy sposób na zapewnienie sprawności i bezpieczeństwa ruchu rowerowego niźli budowa wydzielonych dróg dla rowerów.

Podstawowym problemem jest brak spójności układu tras rowerowych w mieście. Nie tworzą one sieci ani w rzeczywistości, ani w planach budowy dróg dla rowerów. Inwestycje w infrastrukturę podejmowane są w sposób bezplanowy, przy okazji remontów dróg powszechnego użytku. Drogi dla rowerów powstają tam, gdzie łatwo je zaprojektować i wykonać, a nie tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. Ponad połowa długości ulic obsłużonych infrastrukturą rowerową to trasy przy obwodnicach miejskich bądź boczne ulice nie mające większego znaczenia jako ciągi komunikacji wewnątrz miasta.

Pozytywną stroną sytuacji jest jakość powstających dróg dla rowerów. Na tle podobnych realizacji w kraju należy docenić stosowanie nowoczesnych rozwiązań projektowych. Standardem jest stosowanie gładkiej asfaltowej nawierzchni; wykonane jest z niej ponad 90% długości dróg dla rowerów w Radomiu.

Konieczne jest  skoordynowanie rozproszonych działań i skupienie się na dokończeniu podstawowego szkieletu tras głównych. Nie należy zapominać o jednoczesnym wdrażaniu działań miękkich.

Niniejszy raport stanowi część ewaluacyjną całego procesu kształtowania polityki rowerowej i powinien stanowić punkt wyjścia do dalszych działań.

W celu skuteczniejszej realizacji polityki rowerowej autor niniejszego opracowania zaleca podjęcie następujących działań. Nie jest to lista zamknięta i nie stanowi sztywnego harmonogramu ale pozwoli na uporządkowanie kolejności realizowanych działań.

  • Przyjęcie w formie zarządzenia prezydenta miasta „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej” wzorem miasta Bydgoszczy, Lublina, Krakowa i stanowiących załącznik dla Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zamówieniach publicznych.
  • Przygotowanie i przyjęcie dokumentu „Studium tras rowerowych” zgodnego z powyższymi standardami, który zawierał będzie przebieg systemu tras rowerowych dla całego obszaru miasta z podziałem funkcjonalnym (gospodarcze, rekreacyjne, turystyczne) i rozróżnieniem ich hierarchii w sieci (główne, pozostałe). Uwzględnienie również zbiorczych parkingów dla rowerów.
  • Przygotowanie wspólnie ze stroną społeczną harmonogramu realizacji dla poszczególnych tras i oszacowanie kosztów. Przy czym należy przyjąć zasadę pierwszeństwa realizacji tras głównych wobec pozostałych. Zarezerwowanie potrzebnych kwot w budżecie miasta i wieloletnim planie inwestycyjnym.
  • Wprowadzenie narzędzia kontrolnego w postaci audytu każdej inwestycji mającej wpływ na ruch rowerowy zarówno na etapie planowania i projektowania jak i po zakończeniu jej realizacji – wzorem Krakowa.
  • Przygotowanie kampanii edukacyjnej dla różnych grup wiekowych uwzględniającej zarówno zasady bezpiecznego poruszania się rowerem jak i informującej o wprowadzanych rozwiązaniach, poszczególnych trasach czy miejscach do parkowania. W zakresie edukacji rozwinięcie formuły projektu „Rowerowa szkoła” wzorem Lublina.
  • Określenie mierzalnych, konkretnych celów do osiągnięcia w poszczególnych przedziałach czasowych, np. % działu rowerów w ruchu. Do tego konieczne jest zarówno stałe jak i okresowe badanie natężenia ruchu rowerowego.

Do realizacji i koordynacji polityki rowerowej urząd miasta może powołać specjalną komórkę bądź jednostkę organizacyjną, której właściwością byłby jedynie transport rowerowy wzorem Wrocławia czy Gdańska.Pobierz raport (PDF, 11,5MB >>>)

Audyt polityki rowerowej w Radomiu

Pierwsze pasy rowerowe w Radomiu

Pierwsze pasy …

Pierwsze pasy rowerowe w Radomiu zostały właśnie wymalowane na ulicy Słowackiego na odcinku od ulicy Górnej do Trawnej (1 km). Pasy rowerowe to najtańsze rozwiązanie, które w znaczący sposób ułatwia poruszanie się rowerem po ulicach o niezbyt wysokich prędkościach aut. Porządkuje też ruch samochodowy na ulicach z przewymiarowanymi pasami ruchu takim właśnie jak na Słowackiego, Okulickiego czy Kościuszki. Radom ma już wszystkie rozwiązania stosowane w nowoczesnych miastach: kontraruch, śluzy rowerowe, pasy rowerowe, skróty rowerowe, prawidłowe stojaki w przestrzeni miejskiej. Znowu jest się czym pochwalić!

Radom. Pierwsze pasy rowerowe, ul. Słowackiego

Budżet 2016

W związku z podjęciem…

W związku z podjęciem prac związanych z opracowywaniem budżetu Radomia na rok 2016, zwróciliśmy się do Prezydenta Radomia z prośbą o zapisanie, wzorem innych miast, oddzielnej puli pieniędzy na infrastrukturę rowerową. Wnosimy przede wszytkim o przewidzenie w nim środków na wykonanie prac w znaczący sposób ułatwiających poruszanie się rowerem na głównych osiach transportowych:

1. Budowa brakujących fragmentów dróg dla rowerów wzdłuż ul. Chrobrego na odcinku ul. 11 Listopada – pl. Jagielloński

2. Wytyczenie pasów rowerowych w jezdniach:
– ul. Limanowskiego
– ul. Lubelska
– ul. Żeromskiego
– ul. Okulickiego
ul. Słowackiego wykonano w roku 2015
– ul. Struga
– ul. Narutowicza

3. Budowa łącznika rowerowego pomiędzy ul. Sobieskiego a drogą dla rowerów wzdłuż ul. Warszawskiej

4. Opracowanie dokumentacji projektowej zespołu kładek pieszo-rowerowych Szpitalna-Okulickiego oraz Żytnia-Staromiejska

5. Montaż 200 stojaków rowerowych w przestrzeni miejskiej

Radom. Pasy rowerowe na ul. Żeromskiego

[Rowerem na zakupy] Radomskie Hale Mięsne

Niedawno postawiony …

Niedawno postawiony budynek Radomskich Hal Mięsnych na ul. Wernera jest już czwartym miejscem, gdzie w tym roku zostały ustawione prawidłowe stojaki rowerowe. Prawidłowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Przed siedzibą ustawionych zostało 7 stojaków w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie aż 14 rowerów. Tym samy firma włączyła się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej „Rowerem na zakupy”. W imieniu swoim i rowerzystów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 64 miejsca parkingowe:
1. Restauracja La Spezia, ul. Sandomierska 1 – 10 miejsc parkingowych
2. Osiedle 4 Pory Roku, ul. Warsztatowa – 18 miejsc parkingowych
3. Sanepid, ul. Okulickiego – 22 miejsca parkingowe
4. Radomskie Hale Mięsne, ul. Wernera 10a – 14 miejsc parkingowych

W ciągu czterech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 376 miejsca parkingowe!

Radom. Stojaki rowerowe, Radomskie Hale Mięsne, Wernera 10a

Radom. Stojaki rowerowe, Radomskie Hale Mięsne, Wernera 10a

Radom. Stojaki rowerowe, Radomskie Hale Mięsne, Wernera 10a

Jazda z miasta! Pionki

Na Jazdę z Miasta! do…

Na Jazdę z Miasta! do siedziby Nadleśnictwa Kozienice w Pionkach zapraszają w niedzielę, 20 września Salon Rowerowy Rodex, Bezpłatny Tygodnik „7 Dni” i Bractwo Rowerowe.

Spotykamy się o godz. 10 tuż za mostem na Pacynce, w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. By dotrzeć na miejsce zbiórki, trzeba dostać się na ul. Zbrowskiego, minąć skrzyżowanie z Żółkiewskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dojedziemy do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Po jego minięciu pilnujemy pierwszego skrętu w prawo, w asfaltową drogę. I to jest miejsce naszego spotykania. O godz. 10.15 rozpoczynamy wycieczkę. Asfaltową drogą przez Kozłowskie Komorniki dojedziemy do szutru, prowadzącego do zielonego szlaku pieszego. Przetniemy szlak i starą leśną drogą dostaniemy się w pobliże leśniczówki na skraju Rezerwatu „Jedlnia”. Skręcimy w lewo, by po kilkunastu minutach dotrzeć do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisko. Wąską, leśną ścieżką przedostaniemy się do trasy Radom – Kozienice, przetniemy ją i żółtym szlakiem rowerowym dotrzemy do Mysich Górek. Po pokonaniu wzniesienia krótki odpoczynek i asfaltowa część wycieczki – przez Adolfin do Sokołów. Tam – przy stacji kolejowej Pionki Zachodnie – na kilkaset metrów wjedziemy na zielony szlak pieszy, a potem szutrem wzdłuż torów kolejowych dotrzemy przed restaurację Adria. Tradycyjnie już, chętni będą mogli przejechać się nieco trudniejszą trasą – przez Góry Miłosne. Ta grupa wyjedzie z lasu także przy Adrii. Stąd ostrożnie i w mniejszych grupach przedostaniemy się przez Pionki do siedziby Nadleśnictwa Kozienice przy ul. Partyzantów. A tam finał wyprawy – z ogniskiem i upominkami od Salonu Rowerowego „Rodex”.

Poczęstunek podczas tegorocznych edycji Jazdy! mamy dzięki Piekarni Rustykalnej, Zakładowi Masarskiemu „Czapla” i Salonowi Oświetleniowemu „Mirat”.
By wziąć udział w naszej imprezie, trzeba wysłać SMS o treści „jazda.sierpien.imienazwisko” na nr 7248. Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie Państwo SMS zwrotny. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na Jazdę! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki i poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę!, np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 19 września do godz. 10.

Nasza wycieczka do Pionek to dystans ok. 26 km w jedną stronę. Trasa jest dość wymagająca, dlatego odradzamy jazdę na rowerach bez przerzutek.

Przy małym deszczu, zapowiadającym się na przejściowy impreza się odbędzie. Jeśli opady będą spore, przełożymy wyjazd na 27 września. Przypominamy, że powrót z JzM! odbywa się we własnym zakresie.

Radom. Jazda z miasta!

Konsultacje. Mieszkańcy nie chcą rozwiązania MZDiK

Urząd Miejski …

Urząd Miejski podsumował konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian w ruchu w rejonie ulic Traugutta i Narutowicza w Radomiu (zobacz >>>). Okazuje się, że większość mieszkańców nie chce skomplikowanego i niebezpiecznego przebiegu drogi dla rowerów zaproponowanego przez MZDiK!

7. Wyznaczenie ciągu rowerowego pomiędzy ulicą S. Jaracza a ulicą G. Narutowicza:
a) Zdecydowanie tak – wypowiedziało się 183 osoby
b) Raczej tak – wypowiedziało się 34 osoby
c) Nie mam zdania – wypowiedziało się 14 osób
d) Raczej nie – wypowiedziało się 5 osób
e) Zdecydowanie nie – wypowiedziało się 50 osób

8. Rozgałęzienie dróg dla rowerów – na trójkątnej wyspie pomiędzy ulicami Traugutta i Narutowicza:
a) Zdecydowanie tak – wypowiedziało się 86 osób
b) Raczej tak – wypowiedziało się 26 osób
c) Nie mam zdania – wypowiedziało się 11 osób
d) Raczej nie – wypowiedziało się 8 osób
e) Zdecydowanie nie – wypowiedziało się 155 osób

Propozycja MZDiK

Radom. Konsultacje ws skrzyżowania Traugutta i Narutowicza

Propozycja Bractwa Rowerowego

Radom. Konsultacje ws skrzyżowania Traugutta i Narutowicza

Stanowisko Bractwa Rowerowego:
bractworowerowe.blox.pl/2015/06/Glosuje-za-zmianami-na-ul-Traugutta-wedlug.html

Wygraliśmy!!!

Wygraliśmy w budżecie obywatelskim! Projekt budowy brakujących fragmentów drogi rowerowej wzdłuż alei Grzecznarowskiego zyskał największe poparcie wśród głosujących w obszarze II. Tym samym po 12 latach budowy trasy łączącej Ustronie ze śródmieściem, będziemy cieszyć się jej ciągłością. Ze względu na ograniczenia finansowe budżetu obywatelskiego nasz projekt zakłada budowę drogi dla rowerów tylko po stronie południowej alei Grzecznarowskiego. Powstaną trzy fragmenty: kilometrowy zaczynający się przez rondem Dmowskiego i kończący na skrzyżowaniu z obwodnica południową, drugi ponad 300 metrowy od ulicy Radomskiego do ulicy Białej i trzeci podobnej długości łączący się z trasą wzdłuż ulicy Słowackiego. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na nasz projekt!

Mamy nadzieję, że prace przy tej inwestycji będą prowadzone o wiele sprawniej niż ma to miejsce w przypadku zeszłorocznej wygranej. Przypominamy, że w roku 2014 rowerzyści wygrali budowę drogi dla rowerów na przedłużeniu tej biegnącej przez park Ustronie. Niestety mimo, że minął prawie rok od ogłoszenia wyników do dziś nie ma przetargu na jej budowę, a to tylko 200 metrowy odcinek. Liczymy również, że inwestycje w infrastrukturę rowerową zaczną być finansowane w większym stopniu z budżetu miasta. Jeśli chcemy wybudować w krótkim czasie sieć podstawowych połączeń, pieniądze na ten cel muszą się znaleźć.

Radom. Droga rowerowa wzdłuż alei Grzecznarowskiego

Radom. Wygraliśmy budżet obywatelski

[Rowerem na zakupy] Sanepid

Nowy budynek Sanepidu…

Nowy budynek Sanepidu na ul. Okulickiego jest już trzecim miejscem, gdzie w tym roku zostały ustawione prawidłowe stojaki rowerowe. Prawidłowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Przed siedzibą ustawionych zostało 11 stojaków w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie aż 22 rowerów. Tym samy firma włączyła się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej „Rowerem na zakupy”. W imieniu swoim i rowerzystów dziękujemy!

Do tegorocznej akcji przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 50 miejsc parkingowych:
1. Restauracja La Spezia, ul. Sandomierska 1 – 10 miejsc parkingowych
2. Osiedle 4 Pory Roku, ul. Warsztatowa – 18 miejsc parkingowych
3. Sanepid, ul. Okulickiego – 22 miejsca parkingowe

W ciągu czterech lat trwania wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej rowerzyści w Radomiu zyskali już 362 miejsca parkingowe!

Radom. Stojaki rowerowe, Sanepid, Okulickiego

Radom. Stojaki rowerowe, Sanepid, Okulickiego