Pierwszy etap budowy drogi rowerowej w ul. 1905 Roku

Miejski Zarząd Dróg i…

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji właśnie rozstrzygnął przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic Dowkonta, 1905 Roku i Kościuszki. Mimo, że  uczestniczyliśmy w początkowej fazie projektowania to niestety nie wszystkie nasze uwagi zostały uwzględnione. To jest kolejny przykład jak potrzebne są szeroko rozumiane konsultacje społeczne. Całego zamieszania można by uniknąć, gdyby  udostępniono nam do wglądu dokumentację projektową przed wydaniem pozwolenia na budowę. Tak dzieje się  w Krakowie, Warszawie czy Gdańsku. Tam organizacje społeczne które działają w branży rowerowej zapraszane są na rady techniczne gdzie mogą na gorąco składać uwagi do projektu. Korzyści  są obopólne, rowerzyści mają dobre drogi a władza może pochwalić się prowadzeniem dialogu społecznego. Kiedy te dobre praktyki zostaną przeszczepione na nasz grunt?

Co ciekawe mając okazję uczestniczyć w ogólnopolskiej grupie dyskusyjnej „Miasta dla rowerów” dowiedziałem się, że jakże bliskie nam Kielce mają odwrotny problem. Tam nie ma stowarzyszenia, które upomina się o drogi dla rowerów, władza nie ma z kim dyskutować i władza ma problem. Problem jest spory bo na drogi rowerowej z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej przeznaczono 50 milionów euro. Mało tego same Kielce zaangażowały się w program UrBike.

Po tym długim wstępie wróćmy jednak na nasze skrzyżowanie, w najbliższych dniach Bractwo Rowerowe zwróci się do MZDiK z wnioskiem o:

• wytyczenie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Dowkonta;
• wyznaczenie przejazdu rowerowego na ul Kościuszki;
• wytyczenie łącznika z ulicą Broni;
• zmianę przebiegu drogi rowerowej w al. Grzecznarowskiego poprzez połączenie jej z istniejącą trasą;
• wytycznie przejazdu rowerowego w al. Grzecznarowskiego.

Zaproponowane zmiany pozwolą zintegrować budowane drogi z tymi planowanymi.   
Poniżej przedstawiamy zakres prac oraz poprawki naszego stowarzyszenia, drogi rowerowe zaznaczono kolorem różowym. Materiały pochodzą ze strony: http://bip.mzdik.pl

                Projekt MZDiK                       Poprawki Bractwa Rowerowego

            

/PAW/

Porządek na Grzecznarowskiego

Po

Po wypadku, który miał miejsce 6 lipca zwróciliśmy się z pismem do  Zespółu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o uporządkowanie oznakowania drogi rowerowej na al. Grzecznrowskiego. Poniżej przedstawiamy kopię pisma:

Zwracamy się z wnioskiem o wyznaczenie drogi rowerowej wzdłuż al. Grzecznarowskiego na odcinku ul. Śląska – ul. Poniatowskiego.

Na prośbę Bractwa Rowerowego w 2006 roku przy okazji remontu wiaduktu z chodnika została wydzielona część dla rowerzystów, niestety do tej pory nieoznakowana.

Prosimy o:
• wykonanie wjazdu na drogę rowerową przy ul. Śląskiej;
• wydzielenie z chodnika poprzez namalowanie ciągłą linią części przeznaczonej dla rowerzystów;
• wyznaczanie przejazdów rowerowych przy przejściu dla pieszych na ul. Poniatowskiego (na wprost ul. Broni) oraz na ul. PCK.
 


Wyświetl większą mapę

/PAW/