Parkowanie na deptaku… tym razem rowerów

Niektórzy

Niektórzy ‚kierowcy’ >>> twierdzą, że stojaki rowerowe na Żeromskiego świecą pustkami, ja od czczej gadaniny wolę fakty. Niemniej takie stwierdzenie jest znamienne. Okazuję się, że kierowcy nie tylko nie widzą nas na skrzyżowaniach czy przejazdach rowerowych, ale również gdy parkujemy swoje dwa kółka.

Radom. Stojak typu U na ul. Żeromskiego

Radom. Stojak typu U na ul. Żeromskiego

Radom. Stojak typu U na ul. Żeromskiego

Radom. Stojak typu U na ul. Żeromskiego

Radom. Stojak typu U na ul. Żeromskiego

Radom. Stojak typu U na ul. Żeromskiego

Radom. Stojak typu U na ul. Żeromskiego

Radom. Stojak typu U na ul. Żeromskiego

Radom. Stojak typu U na ul. Żeromskiego

Radom. Stojak typu U na ul. Żeromskiego

Drogi rowerowe tylko dla rodziców z pociechami? :)

Radom. Nowa malowanka na drodze rowerowej w al. Grzecznarowskiego

Nie! 🙂 To tylko nowa malowanka na drodze rowerowej w alei Grzecznarowskiego. Jakiś czas temu  poprosiliśmy MZDiK o poprawnie znaków – te małe były niezgodne z rozporządzeniem dotyczącym znaków i sygnałów drogowych. Spełniono również prośbę o dodatkowe piktogramy przy przystankach – piesi w oczekiwaniu na autobus stawali za wiatami stwarzając zagrożenie dla siebie i rowerzystów. Dziękujemy.

Radom. Nowa malowanka na drodze rowerowej w al. Grzecznarowskiego

Radom. Nowa malowanka na drodze rowerowej w al. Grzecznarowskiego

[Parkowanie] Strefa zamieszkania

Coś dla niedouczonych…

Coś dla niedouczonych kierowców (bądź cwaniaków) i dla odpowiedzialnych za porządek służb.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) „strefa zamieszkania” jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393), określa w § 58 definicję znaku D-40 „strefa zamieszkania”. Z przepisu tego wynika m.in., że umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (np. progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji „strefy zamieszkania”, to m.in;

  • prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
  • możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
  • prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
  • zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Z powyższego zapisu wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.

 

Radom, ul Żeromskiego

Radom, ul Żeromskiego

A więc kto pilnuje porządku? Bo jak na razie prawo swoje i rzeczywistość swoje. Tak ma wyglądać przestrzeń przyjazna mieszkańcom?

Przez Leśniczówce już legalnie

Jest już odpowiedź na…

Jest już odpowiedź na nasze pismo do MZDiK odnośnie zmiany oznakowania na ciągu jezdnym przy parku Leśniczówka, przypomnijmy:

Niniejszym zwracamy się z prośbą o zmianę oznakowania na ciągu jezdnym przy parku Leśniczówka. Proponujemy, aby od strony basenu Orka oraz od strony Lasów Państwowych pod znakami B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) umieścić tabliczkę T-22 (wskazującą, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych).

Rozwiązanie to pozwoli na zgodne z prawem korzystanie ze skrótu oraz umożliwi rowerzystom jadącym np. z kierunku ulicy Kolberga na ominięcie niebezpiecznego skrzyżowania Żeromskiego/25 Czerwca.

Radom. Leśniczówka otwarta dla rowerzystów

Radom. Leśniczówka otwarta dla rowerzystów

Dziękujemy!

[Sztafeta] Dziś 18.00, Rynek – rowerzyści na start

W imieniu …

W imieniu organizatorów pobytu hiszpański sportowców zapraszamy rowerzystów do wzięcia udziału w sztafecie olimpijskiej. Sztafeta jest częścią Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Bieg będzie wiódł przez Radom z racji goszczenie w naszym mieście niepełnosprawnych sportowców z Hiszpanii.

Godzina 18.00, Rynek

Przy Muzycznej stojaki potrzebne od zaraz!

Tylko niech zostaną ustawione możliwie jak najbliżej głównych drzwi wejściowych, według zasady: bliżej do pakingu rowerowego niż samochodowego. Tylko zapewniając preferencje dla tego środka transportu mozemy zachęcić do korzystania z dwóch kółek.

Radom. Szkoła Muzyczna

Jest potencjał! Może świadczyć o tym i to zdjęcie z Radom Cycle Chic:

Radom, Muzyk i rower

Może czytelnicy zgadną jaki instrument jest w czarnym pokrowcu? Za najciekawszą odpowiedź nagroda: komplet naklejek odblaskowych sieci Miasta dla rowerów.