Poseł Witkowski z rowerzystami, pozostałych parlamentarzystów zapraszamy do współpracy!

Na stronach Sejmu …

Na stronach Sejmu został opublikowany poselski projekt zmian w prawie o ruchu drogowym, opracowany przez sieć „Miasta dla Rowerów”, na rzecz którego lobbowaliśmy przez ostatnie półtora roku.

Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów do ratyfikowanej przez Polskę w 1988 roku Konwencji Wiedeńskiej (pierwszeństwo na przejazdach rowerowych), umożliwienie lepszej organizacji ruchu poprawiającej bezpieczeństwo rowerzystów (pasy i śluzy rowerowe) oraz dostosowanie prawa do rozwijającego się rynku i technologii (opony z kolcami, rowerowe przyczepki do wożenia dzieci). Szczegóły >>>

Treść projektu zmiany PoRD wraz z uzasadnieniem, uzyskanymi opiniami i autopoprawką dostępna jest:  orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/3490B1E27074DCE4C12576C70052A1A5/$file/2771.pdf

Przed nami batalia w Sejmie. Dlatego trzeba się organizować, przekonywać posłów i opinię publiczną!

Wnioskodawcy

Dla potomnych zamieszczamy listę 38 posłów, którzy podpisali się pod projektem rowerowych zmian w prawie o ruchu drogowym:
Andrzej Biernat – Sieradz,
Krzysztof Brejza – Bydgoszcz,
Roman Brodniak – Legnica,
Beata Bublewicz – Olsztyn,
Marek Cebula – Zielona Góra,
Grzegorz Dolniak – Sosnowiec,
Artur Dunin – Sieradz,
Jerzy Feliks Fedorowicz – Kraków,
Tomasz Głogowski – Gliwice,
Małgorzata Kidawa Błońska – Warszawa,
Józef Piotr Klim – Białystok,
Witold Kochan, Nowy Sącz,
Domicela Kopaczewska, Toruń,
Jerzy Kozdroń, Gdańsk,
Jan Kulas – Gdańsk,
Jan Kuriata – Koszalin,
Tomasz Lenz – Torun,
Janusz Mikulicz – Legnica,
Sławomir Neumann – Gdańsk,
Andrzej Nowakowski – Płock,
Danuta Olejniczak – Koszalin,
Teresa Piotrowska – Bydgoszcz,
Agnieszka Pomaska – Gdańsk,
Sławomir Preiss – Szczecin,
Ireneusz Raś – Kraków,
Andrzej Ryszka – Kraków,
Jan Rzymełka – Katowice,
Grzegorz Schetyna – Legnica,
Paweł Suski – Koszalin,
Michał Szczerba – Warszawa,
Cezary Tomczyk – Sieradz,
Krzysztof Tyszkiewicz – Warszawa,
Robert Węgrzyn – Opole,
Wojciech Wilk – Lublin,
Radosław Witkowski – Radom,
Norbert Wojnarowski – Legnica,
Ewa Wolak – Wrocław,
Renata Zaremba, Szczecin.

Afryka Kazika

06 marca o godz. …

06 marca o godz. 13.00 w ramach obchodów święta Radomia – „Kazików”, Resursa Obywatelska zaprasza na wykład Łukasza Wierzbickiego, redaktora i podróżnika, poświęcony pionierskiej podróży Kazimierza Nowaka rowerem przez Afrykę. Autor swoimi książkami i spotkaniami organizowanymi w całym kraju stara się ocalić od zapomnienia postać i dokonania naszego znakomitego rodaka, Kazimierza Nowaka.

Kazimierz Nowak w latach 1931-1936 odbył wyprawę do Afryki i jako pierwszy człowiek na świecie przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem  (40 tys. km) pieszo, rowerem, koniem oraz czółnem.

W listach oraz fotografiach uchwycił kulturę, przyrodę oraz życie duchowe Afryki, które Wierzbicki zebrał i opublikował w książce „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd”.

Wykład ilustrowany będzie archiwalnymi zdjęciami wykonanymi przez Nowaka oraz wzbogacona wypowiedziami Ryszarda Kapuścińskiego poświęconymi Kazimierzowi Nowakowi.

Po spotkaniu będzie można nabyć książki: Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd zredagowaną przez Wierzbickiego oraz jego książkę Afryka Kazika przeznaczoną dla najmłodszych czytelników, w bardzo atrakcyjnych cenach.

Tego samego dnia o godz. 12.00 rozpocznie się spotkanie poświęcone Nowakowi, które Łukasz Wierzbicki przygotował dla przedszkolaków i uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.

WSTĘP NA WYKŁAD ORAZ PROJEKT DLA DZIECI BEZPŁATNY

Więcej informacji o Kazimierzu Nowaku znajdziecie Państwo na stronie
www.kazimierznowak.pl

Raport wywołał kontrowersje

W nawiązaniu do …

W nawiązaniu do wypowiedzi przedstawicieli Policji – panów aspiranta sztabowego Jana Borowskiego (Mój Radom, 4 II 2010) i komisarza Grzegorza Gizińskiego (Echo Dnia, 9 II 2010), Bractwo Rowerowe oświadcza:

Dane wykorzystane przez nas do badania bezpieczeństwa rowerzystów pochodzą z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji, prowadzonego przez Policję. Uwzględniliśmy wszystkie zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów, które miały miejsce w Radomiu w latach 2006-2008. Zarzut pana aspiranta sztabowego Jana Borowskiego, jakoby „Bractwo Rowerowe podporządkowało statystyki swoim teoriom”, jest kłamliwy.

Badanie przeprowadzone przez Bractwo dotyczyło tylko Radomia. Okazuje się jednak, że – znowu wbrew twierdzeniom Policji – wyniki badań dla całego kraju są zbliżone. Według studium „Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów 2006-2008”, wydanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych (2009), do 82% zdarzeń doszło przy świetle dziennym. W nocy na drodze nieoświetlonej miało miejsce jedynie 6% zdarzeń. Wychodzi na to, że Policja podważa wiarygodność danych, które sama gromadzi.

Nie zaprzeczamy twierdzeniu pana komisarza Gizińskiego, że „akcje promujące noszenie odblasków przez rowerzystów mają przecież na celu poprawę bezpieczeństwa”. Podtrzymujemy natomiast tezę o braku skuteczności tego rodzaju akcji. Co więcej uważamy, mogą mieć one negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa. Podstawowym problemem w Polsce jest niefrasobliwość i poczucie bezkarności użytkowników samochodów w stosunku do pieszych i rowerzystów. Przesłanie akcji: „to rowerzysta powinien uważać, a jeśli nie jest widoczny, to jego wina”, usypia czujność innych uczestników ruchu, zamiast ją wzmagać. Przerzuca odpowiedzialność z potencjalnych sprawców na potencjalne ofiary. Znamienna jest argumentacja pana aspiranta sztabowego Jana Borowskiego: „Rozmawiamy z kierowcami i oni uważają, że rowerzysta powinien być dobrze widoczny”. Czas uświadomić sobie, że bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów nie idzie w parze z dobrym samopoczuciem użytkowników samochodów. Może warto byłoby rozmawiać nie tylko z kierowcami.

Na pytanie pana aspiranta sztabowego Jana Borowskiego: „Nie rozumiem jak Bractwo Rowerowe może się wypowiadać na temat braku skuteczności prowadzonych przez nas akcji”, odpowiedź znajduje się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w artykule 54: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”, oraz w artykule 63: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym (…) do organów władzy publicznej.”

Zgadzamy się natomiast z twierdzeniem pana aspiranta sztabowego Jana Borowskiego, iż „każdy powinien robić to co do niego należy”. Podtrzymujemy jednak zarzut, że Policja nie robi, co do niej należy – lekceważąc sprawę egzekucji przepisów chroniących pieszych i rowerzystów. Pan aspirant sztabowy Jan Borowski mija się z prawdą mówiąc: „zawsze kiedy widzimy kierowców, którzy nie dostosowują się do przepisów, interweniujemy”. Można zgodzić się, że trudno jest zauważyć każdy przypadek przekroczenia prędkości czy nieprawidłowego wyprzedzania. Jak jednak wytłumaczyć jawne tolerowanie przez Policję blokowania chodników i dróg rowerowych przez nielegalnie zaparkowane samochody?

Jeśli Policja twierdzi, że nasze zarzuty są nieuzasadnione, niech wykaże się odpowiednimi statystykami. Jaka jest liczba mandatów nałożonych w ostatnim miesiącu za:

– wyprzedzanie pojazdu jednośladowego w odległości mniejszej niż 1 metr;
– nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście na przejeździe rowerowym;
– nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu na przejściu;
– jazdę samochodem po chodniku lub drodze rowerowej;
– nielegalne parkowanie na chodniku lub drodze rowerowej?

Przypominamy, że problem braku egzekucji przepisów chroniących pieszych i rowerzystów podnosiliśmy wielokrotnie, również w bezpośrednich rozmowach z przedstawicielami Policji. Niestety nie zauważamy żadnej poprawy w tej sprawie. Rozdawanie rowerzystom kamizelek odblaskowych jawi się jako pozorowanie działań, odwracające uwagę społeczeństwa od rzeczywistych źródeł problemu.

[Raport o wypadkach] Typowy rowerzysta to jednak nie batman i pijak

Na naszej stronie

Na naszej stronie dostępny >>> jest raport „Zdarzenia z udziałem rowerzystów w Radomiu w latach 2006-08”. Na podstawie danych ze 147 wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów przeanalizowaliśmy miejsca, uczestników, przyczyny i skutki typowych zdarzeń. Przy okazji obaliliśmy kilka stereotypów dotyczących bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

Raport został opracowany na podstawie wyciągu z Systemu Ewidencji Wypadków  
i Kolizji (SEWiK) udostępnionego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Dane dotyczą wszystkich kategorii dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych znajdujących się na terenie miasta.

Dotychczas prowadzone w Radomiu działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów opierały się na stereotypowym wyobrażeniu rowerzysty jako nieoświetlonego „batmana”. Analiza danych o zdarzeniach drogowych wykazuje, że stereotyp ten ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Tylko niewielka część wypadków zdarza się w godzinach nocnych. Dla żadnego z odnotowanych w ciągu trzech lat nie wskazano jako przyczyny: „jazda bez wymaganego oświetlenia”.

Radom. Pora dnia zdarzeń z udziałem  rowerzystów

Wartym również podkreślenia jest fakt, że tylko 2% rowerzystów biorących udział w zdarzeniach była pod wpływem alkoholu.

Tradycyjne akcje polegające na rozdawaniu światełek, kamizelek odblaskowych czy promocji trzeźwości koncentrują się na czynnikach o marginalnym znaczeniu. Jak wynika z analizy nacisk w działaniach prewencyjnych policji powinien zostać przesunięty z kontroli trzeźwości i oświetlenia na nadzór udzielania pierwszeństwa przejazdu.

Zapraszamy do lektury (plik pdf, 546
kB) >>>

Śnieg sprzymierzeńcem pieszych?

Śnieg sprzymierzeńcem…

Śnieg sprzymierzeńcem pieszych? To z pozoru niedorzeczne stwierdzenie znajduje potwierdzenie między innymi na ulicach Rwańskiej i Rodziny Winczewskich. Odgarnięty śnieg tworzy barierę, która skutecznie uniemożliwia wjazd i blokowanie chodników przez samochody. Oby zima trwała jak najdłużej…

PS. Jak bywa na tych ulicach (chodnikach) gdy nie ma śniegu można przeczytać między innymi w tym artykule >>>

Radom. Chodnik na ul. Rodziny Winczewskich wolny od samochodów

Radom. Chodnik na ul. Rwańskiej wolny od samochodów

/PAW/