Strefa ograniczonego ruchu pojazdów ciężarowych

Wydawałoby się, że …

Wydawałoby się, że naturalnym zjawiskiem w centrum i śródmieściu miasta jest ograniczony ruch pojazdów ciężarowych. Jeśli już zachodzi konieczność wjazdu ciężarówki do tej strefy, odbywa się poza godzinami szczytu. Jednak stan z pozoru oczywisty dla ogółu mieszkańców bywa czasami zakłócany przez ciężkie pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9, 12 czy nawet 24 ton. Różnorakie firmy, przedsiębiorstwa czy prowadzone inwestycje budowlane wymagają stałych bądź doraźnych dostaw zaopatrzenia. Często jednak dochodzi do nadużyć, gdzie ciężarówki utrudniają lub też całkowicie blokują ruch lub wyraźnie naruszają spokój mieszkańców. 

Z tym problemem postanowiono podjąć realną walkę we Wrocławiu. Tamtejszy magistrat wykazał się niezwykle silną determinacją i zapałem we wprowadzeniu obostrzeń dla ruchu pojazdów ciężarowych na terenie miasta. Z dniem 1 czerwca tego roku weszła w życie uchwała Rady Miejskiej we Wrocławiu, na mocy której na terenie miasta wyznaczono strefę, po której zakazano poruszania się pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9t w godzinach szczytu. Wolne od zakazu pozostawiono tylko trasy tranzytowe przechodzące przez miasto. Ale tam również wprowadzono ograniczenia, gdyż zabroniono wyprzedzania się ciężarówkom. Chroniono też nawierzchnię przed nadmiernym zniszczeniem poprzez ważenie pojazdów podejrzewanych o przeciążenie.

Strefa ograniczonego ruchu we Wrocławiu

Efekt? Z początku ogromne zamieszanie, zdziwienie kierowców ciężarówek, opór właścicieli przedsiębiorstw i firm przewozowych. Okazało się, że w centrum i śródmieściu mieszkańcy nie mają jednak za wiele do powiedzenia – ogromne prace budowlane wymagają ciągłego dostarczania materiałów budowlanych przez całą dobę, na terenie miasta działa też sporo dużych firm wymagających stałego przywożenia i wywożenia produktów. Wprowadzenie zakazu doprowadziło do spowolnienia inwestycji, a przedsiębiorców prawie do bankructwa. Policja też nie była w stanie zapanować nad sytuacją – pozostała przy upominaniu kierowców łamiących prawo, a konwojowanie podejrzewanych o przeciążenie ciężarówek do kilku wag samochodowych rozmieszczonych w różnych punktach miasta sprawiało wiele kłopotów. W końcu pomysł zarzucono, gdyż okazał się całkowicie nie możliwy do zrealizowania.

A jak wygląda sytuacja w Radomiu? Czy radomski magistrat też kiedyś wprowadzi strefę ograniczonego ruchu dla pojazdów ciężarowych na terenie naszego miasta? Po lekturze jednej z  publikacji w Gazecie Wyborczej o harcach kierowców potężnych wywrotek w środku nocy na ul. Mireckiego i praktycznie zerowej reakcji ze strony władz miasta możemy domyślać się, że takich planów nie ma, a dostrzegalne jest ciche przyzwolenie na takie praktyki. Argumentem urzędników pozostaje zbytnie przeciążenie zewnętrznej obwodnicy Radomia (ulice: Kielecka, Czarnieckiego, Żółkiewskiego, Wojska Polskiego), skąd inąd wręcz zaprojektowanej i zbudowanej wg standardów do obsługi ciężkich pojazdów…

Jak dotąd podjęto ograniczone działania co do wzmożonego ruchu ciężarówek na ul. Młynarskiej. Okazało się, że w wyniku postępowania wyjaśniającego w Wydziale Architektury UM nie doszukano się pozwoleń na lokalizację i prowadzenie bazy transportowej przy tej ulicy. Poandto tamtejszy plan zagospodarwania przestrzennego nie pozwala na tego typu działalność, a sprawa została skierowana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu. 

Więc na jakie ograniczenia ruchu ciężarówek możemy liczyć na terenie Radomia? Okazuje się, że najskuteczniejszym zakazem ruchu pojazdów ciężarowych jest ogólnopolski zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 12t w okresie letnim w weekendy od piątku do niedzieli. Ponadto na terenie Radomia obowiązują dwie strefy ograniczenia wjazu pojazdów ciężarowych:

  • obowiązująca "Strefa zakazu wjazdu samochodów ciężarowych" ograniczona ulicami: 25-Czerwca, Kelles-Krauza, Wernera, Mireckiego, Limanowskiego, Narutowicza, Kościuszki, Dowkonta, Poniatowskiego, Prażmowskiego. Zakaz wjazdu nie dotyczy zaopatrzenia i służb komunalnych.
  • obowiązująca "Strefa zakazu wjazdu pojazdów powyżej 8t" na odcinku ulicy Żeromskiego od ul. 25-go Czerwca do ul. Średniej
Obie strefy ograniczonego ruchu pojazdów przedstawia poniższa mapa:
Strefa ograniczonego ruchu pojazdów ciężarowych w Radomiu
W pierwszym wypadku nie ma w ogóle określonej dopuszczalnej masy całkowitej takich pojazdów, więc nie wiadomo jakie pojazdy tak naprawdę nie mogą wjeżdżać do strefy ograniczonej tymi ulicami. W drugim przypadku zaś ograniczenie do 8t bierze się raczej z kiepskiej kondycji wiaduktu na ul. Żeromskiego, niż trosce urzędników o dobro mieszkańców.
Dochodzi więc do sytuacji, gdzie możemy zobaczyć TIRa na radomskim deptaku…

TIR na radomskim deptaku...

Pozostaje fundamentalne pytanie: Dla kogo tak naprawdę jest przestrzeń w centrum i śródmieściu? Wnioskując po walce władz Wrocławia i domyślnym przeznaczeniu tej przestrzeni – wyłącznie dla mieszkańców miasta. Kiedy jednak dochodzi do sytuacji, gdy taki stan rzeczy ma zostać uregulowany prawnie na drodze stają wielkie inwestycje budowlane, duże firmy i przedsiębiorstwa przewozowe.

Może powinniśmy wzorować się na rozwiązaniach z Europy Zachodniej, gdzie od dawna istnieją magazyny przeładunkowe na rogatkach miast, wielkie przedsiębiorstwa działają na obrzeżach terenów miejskich, a prace budowlane prowadzi się nocą, nie zakłócując normalnego ruchu za dnia…

Można jednak prowadzić remont po północy. Amiens, Francja 2008

Karol Wieczorek

Budowa drogi rowerowej w ulicach 1905 Roku, Kościuszki i Grzecznarowskiego

Sieć radomskich dróg rowerowych wzbogaci się niebawem o kilka nowych odcinków tras. Obecnie prowadzone są zaawansowane prace przy budowie scieżki rowerowej na fragmentach ulic: 1905 Roku, Grzecznarowskiego i Kościuszki. Ich nawierzchnia zostanie wykonana ze specjalnej masy mienralno-asfaltowej,  tej samej która została użyta do budowy tras wzdłuż ulic Toruńskiej i Maratońskiej.

Radom. Budowa drogi rowerowej w al. Grzecznarowskiego
Al. Grzecznrowskiego. Drogowcy ułożyli już krawężniki i przygotowali pierwszą warstwę podbudowy
 
Radom. Budowa drogi rowerowej w al. Grzecznarowskiego
Al. Grzecznrowskiego. Prawidłowo wyprofilowany łuk
 
Radom. Budowa drogi rowerowej w ul. 1905 Roku
Ul. 1905 Roku. Trasa będzie oddzielona od chodnika pasem zieleni
 
Radom. Budowa drogi rowerowej w ul. 1905 Roku

Radom. Budowa drogi rowerowej w ul. 1905 Roku
Ul. 1905 Roku. I etap prac kończy się na wjeździe do przychodni 

/MW/

MZDiK poparło nasz wniosek

W październiku na …

W październiku na stronie BIP MZDiK ukazało się ogłoszenie przetargowe na przebudowę północnej jezdni ulicy Grzecznarowskiego od wiaduktu do Ronda Dmowskiego w Radomiu. W dokumentacji oprócz prawie wszystkich naszych postulatów uwzględniono budowę asfaltowej drogi rowerowej na odcinku: dawne Zakłady Metalowe – rondo na Ustroniu. Droga ta będzie łączyć się z budowaną właśnie ścieżką w ul. 1905 Roku.


Wyświetl większą mapę

Radom. Projekt przebudowy al. Grzecznrowskiego


/PAW/