Kolej na Torową

W związku z …

W związku z rozpoczęciem prac związanych z budową ul. Tartacznej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym zwróciliśmy się do MZDiK z wnioskiem o budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów również na ul. Torowej na odcinku Tartaczna – trasa N-S. Jednocześnie, w związku z rozpoczęciem prac projektowych dotyczących ul. Sosnowej, poprosiliśmy o uwzględnienie infrastruktury dla rowerzystów wzdłuż tej ulicy oraz na skrzyżowaniu Wierzbicka / Tartaczna / Sosnowa / ks. Łukasika. Trasa rowerowa na tym kierunku pozwoli na wygodną i bezpieczną podróż rowerem z Ustronia na Borki z pominięciem ul. 1905 Roku, gdzie droga dla rowerów została wybudowana jedynie na połowie długości ulicy.

Radom. Ulica Torowa i N-S 

Radom. Ulica Torowa i N-S
Radom. Ulica Torowa i N-S

Poprosiliśmy również o zabezpieczenie istniejącego ciągu wzdłuż trasy N-S przed niszczeniem nawierzchni przez samochody wyjeżdżające z posesji zlokalizowanych przy tej ulicy. 

Radom. Ulica Torowa i N-S

Kontrapas na Młodzianowskiej?

W związku z brakiem …

W związku z brakiem możliwości bezpośredniej podróży rowerem na kierunku Strefa Łucznik -> ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż wiaduktu na ul. Młodzianowskiej zwróciliśmy się do MZDiK z prośbą o przeanalizowanie możliwości wykorzystania opaski wyznaczonej na wschodniej jezdni ul. Młodzianowskiej (w poziomie terenu) na kontrapas. Obecnie rowerzyści, aby pojechać w kierunku osiedla Ustronie muszą nadkładać blisko kilometr zawracając na skrzyżowaniu Młodzianowska / 1905 Roku. Po ewentualnym wyznaczeniu kontrapasa dojeżdżaliby do przejazdu rowerowego wyznaczonego wzdłuż ronda a dalej ciągiem pieszo-rowerowym do pochylni prowadzącej w kierunku wiaduktu.

Radom. Ulica Młodzianowska z kontraruchem?

Radom. Ulica Młodzianowska z kontraruchem?

Zmiany na ulicach Miasta Kazimierzowskiego

W związku z …

W związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem koncepcji organizacji ruchu na ulicach Miasta Kazimierzowskiego wystąpiliśmy o uwzględnienie kilku uwag dotyczących ruchu pieszego i rowerowego:

  1. Ulica Rwańska – ulica ta zgodnie z uchwałą nr 459/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Rwańska” jest przestrzenią publiczną o charakterze deptaka. Plan ustala komunikację samochodową wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych i mieszkańców posesji oraz w ściśle określonych godzinach dla samochodów dostawczych. W związku z powyższym wnosimy o zaproponowanie takiej organizacji ruchu, która będzie w zgodzie z Uchwałą Rady Miejskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pieszym wnosimy o przewidzenie montażu automatycznego słupka blokującego wjazd samochodów od strony pl. Kazimierza Wielkiego.
  2. Ponadto po wybudowaniu parkingu podziemnego pod płytą Rynku nie jest zasadne utrzymywanie ruchu samochodowego dla osób z poza ul. Rwańskiej – wjazd do parkingu zaprojektowano od strony ul. Wolność. Ponadto dostępność tego obszaru będzie zapewniona przez ulice: Grodzką, Małą, Wolność, Szewską). Główna ulica Miasta Kazimierzowskiego (łącząca deptak na ul. Żeromskiego z Rynkiem) powinna mieć charakter reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej;
  3. Ulica Szwarlikowska – z uwagi na planowaną budowę połączenia rowerowego od strony pl. Kotlarza wnosimy o uwzględnienie tego faktu przez dodanie tabliczki T-22 pod znakiem D-4a;
  4. Wnosimy o nie wyznaczanie kontrpasów. Na tego typu obszarze o wiele lepiej sprawdza się funkcjonujący obecnie kontraruch rowerowy dopuszczony jedynie za pomocą oznakowania pionowego. Parkowanie samochodów na chodniku można wyeliminować za pomocą stylowych słupków blokadowych U-12c lub znaków;
  5. Wałowa / Rwańska – wnosimy o wyznaczenie przejazdu dla rowerów obok istniejącego przejścia (pasa dla rowerów). Obecna organizacja ruchu jest nieczytelna dla kierowców, którzy nie wiedzą, że rowerzyści mają prawo poruszać się zarówno na kierunku Rwańska – Żeromskiego jak i pl. Kazimierza Wielkiego – Żeromskiego;
  6. Wałowa / Mała – wnosimy o wyznaczenie krótkiego kontrapasa w rejonie skrzyżowania. Z uwagi na szerokość jezdni ul. Małej kierowcy chcący skręcić w lewo dojeżdżają do krawędzi jezdni uniemożliwiając tym samym rowerzystom poruszającym się ul. Wałową skręt w ul. Małą;
  7. Wolność / Reja – z uwagi na śródmiejskie położenie ulicy i konieczność zachowania priorytetu dla ruchu pieszego wnosimy o zachowanie wszystkich przejść wrysowanych na stałej organizacji ruchu (3 przejścia);
  8. Wnosimy o równomierne rozmieszczenie stojaków u-kształtnych dla rowerów na projektowanym obszarze;
  9. Wnosimy, wzorem Starego Miasta w Krakowie, o zastosowanie na projektowanym obszarze znaków w rozmiarze mini wraz ze stylowymi, czarnymi słupkami podtrzymującymi znaki;
  10. Wnosimy o uniemożliwienie nielegalnego parkowania samochodów na chodnikach za pomocą stylowych słupków blokadowych U-12c, szczególnie w miejscach, gdzie chodniki mają szerokość 1,5 m lub mniejszą (np. ulica Grodzka, Esterki).

Kraków. Mini znaki drogowe