Azylu nie będzie. Za mało potrąceń

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy odpowiedź MZDiK na nasz wniosek (zobacz >>>) dotyczący montażu azylu dla pieszych na ul. Narutowicza. Zdaniem Zarządu azyl nie ma racji bytu ponieważ wiązało by się to ze zwężeniem pasów ruchu. W zwężeniu nie widzimy niczego złego tym bardziej, że ul. Narutowicza nie jest dociążona ruchem samochodowym. Ponadto MZDiK w piśmie stwierdza, że po pomalowaniu przejścia na kolor biało-czerwony doszło tylko do jednego potrącenia. Jak widzą kierowcy biało-czerwoną zebrę można przekonać się na tu >>>

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.03. 2012 r. w sprawie montażu azylu dla pieszych na przejściu zlokalizowanym na ul. Narutowicza przy ul. Chałubińskiego, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu negatywnie ustosunkowuje się do w/w. Zdarzenia (poza jednym) wymienione w Państwa piśmie miały miejsce w okresie przed wprowadzeniem oznakowania poziomego biało-czerwonego oraz znaków pionowych D6 na tle folii fluorescencyjnej pomarańczowej. W chwili obecnej wydzielenie z jezdni powierzchni azylu o szerokości min. 2 m wiązałoby się z zawężeniem pasów ruchu poprzez korektę oznakowania poziomego (co jest niepożądane) lub poszerzeniem jezdni poprzez korektę geometrii. Zdaniem tut. Zarządu jednostkowe zdarzenie mające miejsce po zmianach organizacji ruchu nie stanowi o konieczności budowy azylu. Przy zachowaniu względów bezpieczeństwa i stosując się do przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, dostrzegalność i widoczność w rejonie przejścia jest wystarczająca.

Radom. Przejście dla pieszych na ul. Narutowicza

Łącznika nie będzie. Na razie

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy odpowiedź MZDiK na nasz wniosek (zobacz >>>) dotyczący budowy łącznika rowerowego przy stadionie MOSiR. Zdaniem Zarządu łącznik nie ma racji bytu ponieważ brak jest kontynuacji dróg rowerowych w ulicach Chałubińskiego i Planty. Przypomnijmy zatem, że takie same odpowiedzi dostawaliśmy, gdy wnioskowaliśmy o wytyczenie kontrapasów. Po trzech latach zabiegów MZDiK zmieniło zdanie i na ul. Traugutta możemy jeździć pod prąd mimo braku drogi dla rowerów na pozostałej części ulicy. Może podobnie będzie i w tym przypadku? Oby nie trwało to równie długo! Wyjaśniamy również, że wszelkiego rodzaju kontrapasy, skróty czy łączniki rowerowe to tak zwana niewidzialna infrastruktura rowerowa. Infrastruktura taka, mimo niewielkich nakładów finansowych przeznaczanych na jej budowę, stanowi o atrakcyjności poruszania się rowerem po mieście i może, ale nie musi być połączona z „twardymi” rozwiązaniami typu wydzielona droga rowerowa. 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.03. 2012 r. w sprawie wytyczenia łącznika rowerowego na przedłużeniu ul. Chałubińskiego w rejonie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że przedmiotowy łącznik rowerowy przebiega przez teren parku, którego utrzymanie jest w kompetencji Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu. Informujemy również, że zdaniem tut. Zarządu realizacja łącznika jest niezasadna z racji braku kontynuacji ścieżek rowerowych w ulicach Chałubińskiego i Planty.

Radom. Łącznik rowerowy przy MOSiR

Bezpłatne parkowanie

Wspólna akcja Bractwa…

Wspólna akcja Bractwa Rowerowego i Zielonego Mazowsza! Zabiegamy o zniesienie opłat za parkowanie rowerów na parkingach zarządzanych przez Koleje Mazowieckie. Poniżej treść pisma:

Dotyczy: miejsc postojowych dla rowerów na parkingach Parkuj i Jedź.

1. Zwracamy się z wnioskiem o zniesienie opłat za parkowanie rowerów na parkingach Parkuj i Jedź zarządzanych przez Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. Obecne ceny są niewspółmiernie wysokie w porównaniu do opłat za pozostawienie samochodu. Na jednym miejscu postojowym dla samochodów osobowych można zaparkować 10 rowerów, zatem cena za bilet jednorazowy dla rowerów powinna wynosić dziesiątą cześć obecnej opłaty za postój auta:

Radom. Niefunckjonalny parking rowerowy przy stacji kolejowej

Ponieważ opłaty proporcjonalne do zajętości terenu są niskie, racjonalnym wydaje się ich zniesienie. Dodatkowo, podczas obowiązywania promocji Rower gratis, bardziej opłaca się zabrać jednoślad do pociągu niż zostawić go na parkingu. Jest to szczególnie uciążliwe w wagonach firmy Bombardier, gdzie z powodu braku wieszaków rowerowych jednoślady stoją w miejscach rozkładanych siedzeń zajmując miejsce podróżnym.

Zniesienie opłat będzie również zgodne z polityką promowania kolei i rowerów jako wzajemnie wspierających się ekologicznych środków transportu. Promocja ruchu rowerowego a zwłaszcza kombinowanych przejazdów rowerowo-kolejowych jako konkurencji dla ruchu samochodowego leży w interesie kolei.

2. Zwracamy się z wnioskiem dotyczącym opracowania standardów projektowych miejsc postojowych dla rowerów na parkingach budowanych przez Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. Dokument ten pozwoliłby zarówno uniknąć spektakularnych błędów z jakimi mamy do czynienia na parkingu w Radomiu, jak i pozwoliłby na wyeliminowanie kosztownych przebudów. Oczekujemy, że dokument taki powstanie przy współudziale stowarzyszeń skupiających rowerzystów. Jako podstawę opracowania można wykorzystać rozdział 10 Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie.

3. W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Henryka Kalinowskiego, naczelnika wydziału nieruchomości i logistyki w Kolejach Mazowieckich: Podejmiemy stosowne rozmowy z projektantem parkingu celem wykonania drobnych modernizacji kształtu oraz usytuowania stojaków (tygodnik 7 Dni, 13.01.2012) zwracamy się z pytaniem: kiedy nastąpią zapowiadane korekty na parkingu w Radomiu?

Radom. Niefunckjonalny parking rowerowy przy stacji kolejowej

Radom. Niefunckjonalny parking rowerowy przy stacji kolejowej

Największy parking rowerowy w Polsce

Polityka promowania …

Polityka promowania kolei i rowerów jako wzajemnie wspierających się ekologicznych środków transportu przynosi efekty. Poniższe zdjęcie przedstawia wybudowany w roku 2008 parking Bike&Ride przy stacji w Dęblinie. Rowerzyści mają do dyspozycji 164 miejsca i jest to największy parking tego typu w Polsce. Teren jest ogrodzony, oświetlony oraz monitorowany. Wczoraj około godziny 16 praktycznie wszystkie miejsca były zajęta. Dodatkowo około 30 rowerów było przypiętych do ogrodzenia wokół stacji. Szkoda tylko, że zamiast stojaków w kształcie odwróconego U zamontowano wyrwikółki.

Dęblin. PArking rowerowy przy stacji kolejowej

[Parkowanie] W stolicy Danii

Nawiązując do…

Nawiązując do aktualnego problemu polityki parkingowej w polskich miastach warto zobaczyć jak rozwiązano ten problem w Skandynawii.

Chociaż Kopenhaga ma obecnie problem z parkowaniem szczególnie rowerów, to jednak w podejściu do ruchu samochodowego możemy się od nich uczyć. Dzięki stosowanym konsekwentnie działaniom osiągnęła poziom ok. 200 samochodów na 1000 mieszkańców. W Radomiu wynosi ok. 340 a w Krakowie ponad 400.

Na początek warto zaznaczyć, że parkowanie samochodów dozwolone jest jedynie na jezdni. Chodnik ma służyć pieszym a droga rowerowa rowerzystom.

Jednak parkowanie na jezdni również jest ograniczane np. w postaci nasadzeń zieleni aby było mniej uciążliwe.

Kopenhaga, Dania

Dość ciekawym przykładem ograniczania parkowania jest kampus Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych, który znajduje się na wyspie, na którą wjazd mają rowerzyści, autobusy i upoważnione pojazdy służb. Przed głównymi wejściami do budynków ani tym bardziej na zapleczach nie znajdziemy jednak dużych placów do parkowania samochodów. Jako alternatywa znajdują się tam stojaki rowerowe zgodnie z zasadą: bliżej do parkingu rowerowego niż samochodowego.

Kopenhaga, Dania

Problemem mogą być dzielnice mieszkaniowe o gęstej zabudowie gdzie nie jest możliwe wyznaczanie miejsc postojowych w poziomie terenu ze względu na obniżenie poziomu jakości życia.

Kopenhaga, Dania

 Próbą rozwiązania jest tworzenie parkingów wielopoziomowych zbiorczych dla mieszkańców. Widoczny na zdjęciu wybudowany został niedawno – docelowo ma być w całości pokryty roślinnością.

Kopenhaga, Dania

Miasto wprowadza także systemy parkingów podziemnych lecz ze względów ekonomicznych wstrzymało się z ich budową.

W zupełnie nowych inwestycjach mieszkaniowych nie buduje się dużych parkingów dla samochodów – w Danii nie ma obowiązku zapewniania minimalnej ilości miejsc postojowych znanego z polskiego prawa. Dzięki temu przestrzenie wokół budynków można przeznaczyć na place rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Na zdjęciu poniżej widoczny jest także zadaszony parking rowerowy.

Kopenhaga, Dania

 W dzielnicy Frederiksberg – posiadającej własne władze i prawo – połączono ograniczenie parkowania z uspokojeniem ruchu. Dla polskiego zarządcy dróg może wydawać się to niewiarygodne i niebezpieczne lecz jest to rozwiązanie bardzo skuteczne. Otóż postanowiono postawić betonowe słupki, zasadzić drzewa prawie na skrzyżowaniu. Naprzemienne umiejscowienie miejsc postojowych zmusza kierowców do jazdy slalomem, co z kolei ogranicza prędkość. Warto dodać, że widoczna poniżej ulica jest dwukierunkowa.

Frederiksberg, Dania

Podobnie jak przy domach mieszkalnych tak i przed budynkami użyteczności publicznej parkingi samochodowe nie znajdują się blisko wejścia.

Jako przykład urząd dzielnicy Frederiksberg i znajdujący się przed głównym wejściem parking rowerowy. W tle kilkanaście miejsc dla samochodów.

Frederiksberg, Dania

 Urząd miejski w Kopenhadze leży nad jednym z kanałów więc oczywiste było przeznaczenie przestrzeni przed wejściem na zieleń i miejsce do odpoczynku. We wnęce budynku znajdują się stojaki rowerowe.

Kopenhaga, Dania

fot. Aleksander Wiącek

 Parking samochodowy znajduje się od strony zaplecza jednak i tutaj zasada jest zachowana: najpierw miejsce odpoczynku, zamykane wiaty na rowery i dalej miejsca dla samochodów.

Kopenhaga, Dania

fot. Aleksander Wiącek

Pomocna może być cena paliw – podczas wizyty w czerwcu ub.r. benzyna 95-oktanowa kosztowała prawie 12 koron duńskich co daje ok. 6zł 30gr za litr.

Kopenhaga, Dania

 Jednym z ważniejszych instrumentów ograniczających ruch samochodowy w mieście jest wprowadzenie opłat za parkowanie. Strefa w Kopenhadze obejmuje dość duży obszar miasta i jest podzielona na 3 podstrefy.

Kopenhaga, Dania

 O zasadach parkowania trzeba przypominać jednak na każdym kroku a dobrym miejscem jest miejsce gdzie przychodzą kierowcy – parkomat.

Kopenhaga, Dania

 Strefa czerwona obejmuje śródmieście, zielona ścisłe centrum a niebieska tereny otaczające centrum.

Kopenhaga, Dania

 W dni powszednie postój płatny jest przez całą dobę jednak zróżnicowany od pory dnia.

Cennik jest następujący:

Dni powszednie

– strefa czerwona: godzina 8-18 – 29 koron
– strefa zielona: godzina 8-18 – 17 koron
– strefa niebieska: godzina 8-18 – 10 koron

w godzinach pozostałych wspólnie dla wszystkich stref: 18-23 10 koron i 23-8 3 korony za godzinę.

W soboty płatny jest postój od 8-17 wg tych samych stawek.(kurs średni 1 korona – 0,56zł)

Niestety wprowadzanie polityki parkingowej uzależnionej od popytu w danej porze dnia w polskich miastach ogranicza ustawa o drogach publicznych, która zawiera sztywną maksymalną stawkę za godzinny postój w wysokości 3 zł. Niezbędna jest zmiana tego niekorzystnego zapisu i stworzenie samorządom możliwości ustalania własnych stawek.

Kopenhaga, Dania

Nie zapominajmy także o egzekucji prawa – pojazdy źle zaparkowane dość szybko są usuwane z drogi o czym także się przekonaliśmy naocznie. Nie zauważyliśmy stosowanych w Polsce blokad na koła, które jak wiadomo nie rozwiązują problemu.

Dobre praktyki mamy na wyciągnięcie ręki. Aktualne pozostaje zatem pytanie: dlaczego polskie miasta nie chcą z nich skorzystać?

Rusza Jazda z miasta!

Spory dystans, ale …

Spory dystans, ale łatwa technicznie trasa – tak najogólniej można scharakteryzować pierwszą, tegoroczną Jazdę z miasta!. 29 kwietnia tygodnik „7 Dni”, Radio Rekord, 24radom.pl, Salon Rowerowy Rodex, Bractwo Rowerowe i Lasy Państwowe zapraszają na rowerową wycieczkę do Przejazdu

Przejazd jest położony około 30 kilometrów od Radomia. Miejscowość jest znana w regionie ze szkółki leśnej Nadleśnictwa Kozienice. Vis a vis niej znajduje się nieduży parking leśny, na którym zawsze kończymy nasze wyprawy.

Spotykamy się o godz. 10 za starym młynem na Pacynce, w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. By dojechać na miejsce zbiórki, trzeba dostać się na ul. Zbrowskiego i minąć skrzyżowanie z Żółkiewskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dotrzemy do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Zaraz za mostem jest stary, zniszczony młyn. Mijamy go i skręcamy w prawo w pierwszy asfaltowy zjazd prowadzący do Dąbrowy Kozłowskiej. Właśnie na tym zjeździe się spotykamy.

O godz. 10.15 ruszamy w drogę. Trasa będzie wiodła początkowo przez Dąbrowę Kozłowską. Asfaltową drogą pojedziemy w kierunku wygodnej, szerokiej, leśnej szutrówki, która doprowadzi nas aż do Kieszka. Tu skręcimy w lewo, na czarny szlak pieszy. Zjedziemy z niego przed Jaroszkami, by dostać się do leśniczówki w Karpówce. Po kilkudziesięciu metrach dotrzemy do żółtego szlaku pieszego (tzw. pętla pionkowska). Doprowadzi nas on do leśnego parkingu w Przejeździe. Tam kres naszego wypadu.

W Przejeździe leśnicy Nadleśnictwa Kozienice przygotują dla nas ognisko. Podczas finału imprezy, jak zwykle upominki od sponsorów: Salonu Rowerowego Rodex i producenta rowerów Kross. Kiełbaskę na ognisko ufundował Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sadełko” oraz Biuro Prawno-Windykacyjne Experts Inkasso. Chleb dostarczył znany radomski piekarz – Jarosław Gajda, a tacki, sztućce, keczup i musztardę ufundowała firma Mirat.

Podczas wycieczki będą oczywiście postoje. Trasa technicznie nie jest trudna, więc da się ją pokonać każdym rowerem. Na wycieczkę zalecamy zabrać przynajmniej jeden bidon z sokiem lub niegazowaną wodą mineralną. Każdy obowiązkowo powinien mieć łatki albo zapasową dętkę, no i pompkę.

By wziąć udział w Jeździe z miasta!, wystarczy tylko wysłać SMS na nr 7248 o treści (7dni.jzm.imienazwisko). Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie państwo SMS zwrotny, który należy zachować do kontroli podczas wydawania posiłku na mecie. Jest więc konieczne, by zabrać na Jazdę z miasta! telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki oraz poczęstunku. Możecie państwo jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę z miasta! wszystkich członków rodziny i znajomych. Na Państwa zgłoszenia czekamy do piątku, 27 kwietnia do godz.15.

Wyprawa odbędzie się, gdyby padał mały deszcz. Natomiast, jeśli opady będą spore, rezygnujemy z wyjazdu.

Radom. Jazda z miasta

Skrzyżowanie Młodzianowska / obwodnica południowa

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy kolejne pismo do MZDiK. Tym razem zwracamy uwagę na niebezpieczne rozwiązania zastosowane na skrzyżowaniu Młodzianowska / obwodnica południowa.

Dotyczy budowy obwodnicy południowej

W nawiązania do pisma MZDiK nr DR.4012.10.2011 z dnia 25.08.2011 roku, w którym zostaliśmy poinformowani, że uwagi do organizacji ruchu na obwodnicy południowej zostały przekazane do firm projektowych prosimy o przesłanie wykazu poprawek uwzględnionych przez projektantów.

Ponadto zwracamy uwagę, że na połączeniu obwodnicy południowej z projektowaną
ul. Młodzianowską nie ma zapewnionych warunków bezpieczeństwa z uwagi na widoczność. Zaprojektowana droga rowerowa jak i chodnik przebiegają tuż obok murów oporowych wiaduktu skutecznie ograniczając widoczność i pogarszając tym samym bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego! Rowerzysta, aby zobaczyć co się dzieje na jezdni będzie musiał na nią wjechać. Jesteśmy zbulwersowani, że zarówno Inżynieria Ruchu MZDiK jak i Policja zatwierdziła tak przygotowany projekt. Drogę rowerową (chodnik) należałby przenieść za mur (ewentualnie mur odsunąć od skrzyżowania), aby rowerzysta po zatrzymaniu mógł ruszyć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Postulat ten jest zbieżny z wnioskiem dotyczącym projektu ul. Młodzianowskiej przesłanym do Państwa w dniu 9 stycznia 2012 roku (punkt 8) – zobacz >>>. Tym samym ponownie wnioskujemy, aby droga rowerowa (chodnik) na ul. Młodzianowskiej na odcinku Godowska – Armii Ludowej przebiegała po wschodniej stronie ulicy. Wartym rozważenia jest również pomysł zaprojektowania jednokierunkowych dróg dla rowerów po obu stronach ul. Młodzianowskiej, które na skrzyżowaniu z obwodnicą zostaną włączone w jezdnię – rowerzyści pokonywaliby skrzyżowanie o ruchu okrężnym na zasadach ogólnych.

Radom. Skrzyżowanie Młodzianowska / obwodnica południowa

[Rowerem na zakupy] Pierwszy list

Dostaliśmy na naszą …

Dostaliśmy na naszą skrzynkę pierwszą informację o liście dostarczonym przez rowerzystę w ramach akcji Rowerem na zakupy >>>. Zamieszczamy poniżej obszerne fragmenty załączonej do nas kopii.

Przypominamy, że radomska Gazeta Wyborcza >>> patronuje akcji. Zachęcamy do zgłaszania kolejnych zapotrzebowań na porządne stojaki w kształcie litery U.
W Waszych rękach wspólna sprawa!

Rowerem na zakupy, Radom, Apteka i przychodnia Medicon

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDICON
ul. Gagarina 1
26-600 Radom

Dotyczy montażu stojaków rowerowych przy wejściu do przychodni / apteki

Szanowni Państwo,
Apteka oraz przychodnia Medicon na ul. Gagarina to miejsce do którego często przyjeżdżam bardzo wygodnym i ekologicznym środkiem transportu – własnym rowerem. Niestety znajdujący się jeszcze do niedawna przed Państwa budynkiem stojak nie pozwalał przypiąć mojego jednośladu w bezpieczny sposób, czyli za ramę. Dodatkowo w przypadku silniejszego wiatru stojaki tego typu uszkadzają rowery, jego koło lub tylną przerzutkę. Obecnie nawet ten stojak został zlikwidowany a klienci muszą przypinać rowery do latarni.

W imieniu swoim oraz innych rowerzystów odwiedzających Państwa przychodnię zwracam się z prośbą o zainstalowanie solidnych stojaków rowerowych. Dobry stojak powinien dawać możliwość oparcia roweru oraz przypięcia do niego ramy i jednego koła pojedynczym zapięciem typu U-lock (kłódka szeklowa), niezależnie od typu roweru. Stojak powinien też być w sposób stabilny i trwały przymocowany do podłoża.
Takie warunki bardzo dobrze spełnia stojak w kształcie odwróconej litery „U”. Daje on możliwość oparcia i przypięcia co najmniej dwóch rowerów dowolnego typu, o różnej wielkości ramy, szerokości opon oraz kształtu kierownicy. […]

Warto pamiętać, że zamontowanie solidnych stojaków rowerowych to bardzo tani i prosty sposób na zbudowanie lojalności niemałej i szybko rosnącej grupy klientów-rowerzystów.
Wierzę, że prowadząc działalność komercyjną, potrzeby klientów (w tym rowerzystów) są dla Państwa sprawą najwyższej wagi. Mam nadzieję, że poważnie i z wykazaniem troski o klienta podejdą Państwo do opisanego przeze mnie problemu. Liczę na odpowiedź na moje pismo oraz pozytywne rozpatrzenie sprawy.[…]

Sprzedam rower!

Do samochodów z …

Do samochodów z przyklejonymi do szyb kartkami „SPRZEDAM” zdążyliśmy się już przyzwyczaić, rower z takim ogłoszeniem widzieliśmy po raz pierwszy. Jednoślad stoi przypięty przy Urzędzie Wojewódzkim. Cena 950 złotych wydaje się atrakcyjna za produkt niemieckiej myśli inżynieryjnej (marka Gudereit). Rower posiada wewnętrzne przerzutki, amortyzator, dynamo w piaście wraz z pełnym oświetleniem. Polecamy!

Radom. Sprzedam rower

Skrótem obok MOSiR-u

W związku z planami …

W związku z planami połączenia ulicy Chałubińskiego przy stadionie MOSiR przedstawiamy pomysł Bractwa Rowerowego na ten fragment miasta, poniżej pismo do MZDiK.

W nawiązaniu do pisma z dnia 08.05.2009 roku (kopia w załączeniu >>>), na które do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi, zwracamy się z ponownym wnioskiem dotyczącym wytyczenia łącznika rowerowego na przedłużeniu ulicy Chałubińskiego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Proponujemy, aby skrót został włączony w ulicę Planty jako czwarty wlot skrzyżowania. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć potrzeby wyznaczenia przejazdu rowerowego. Wnosimy, aby łącznik miał szerokość 2,75 metra i wzmocnioną podbudowę, która byłaby wstanie udźwignąć okazjonalny ruch samochodowy w związku z organizacją imprez na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Radom. Łącznik przy ul. Chałubińskiego