Żółkiewskiego nadal nieciągła

„Zwracamy się z …

„Zwracamy się z wnioskiem o wyznaczenie przejazdów dla rowerów w ciągu drogi dla rowerów i pieszych w ulicy Żółkiewskiego na wjazdach publicznych do osiedla Michałów.

Aktualna organizacja ruchu zmusza kierujących rowerem do zatrzymywania się i przeprowadzania roweru przez przejście dla pieszych. Jest to sytuacja, która utrudnia poruszanie się rowerem i rodzi niejednoznaczne interpretacje o pierwszeństwie przejazdu. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z 2011r. Art. 23 1a. „Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.”, natomiast rowerzysta jadący rowerem po drodze dla rowerów i pieszych dostaje zupełnie odwrotny komunikat.

W związku z powyższym postulujemy wyznaczenie przejazdów dla rowerów w ciągu drogi dla rowerów i pieszych jak również przejazdu przez ulicę Żółkiewskiego przy istniejącym przejściu dla pieszych na wysokości centrum handlowego.”

Dostaliśmy odpowiedź na nasz wniosek i niestety nic nie wskazuje aby po 6 latach cokolwiek się zmieniło (zobacz>>>):

„W odpowiedzi na pismo z dnia 31.10.2014r. dotyczące drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Żółkiewskiego, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że ciąg pieszo – rowerowy posiada jeden pas wspólny szerokości 3 m, z którego mogą korzystać piesi oraz rowerzyści (oznakowanie C-13 + C-16). Według Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, minimalna szerokość przejścia dla pieszych wynosi 4 m. Mając powyższe na uwadze a także fakt, iż bezpośrednio przy przejściach znajdują się słupy oświetleniowe, które uniemożliwiają wyznaczenie obok przejść dla pieszych przejazdów dla rowerów tut. Zarząd nie może pozytywnie ustosunkować się do Pana prośby.

Przejazd przez ul. Żółkiewskiego rozważymy do realizacji w ramach zadania „Usprawnienia ruchu pieszego i rowerowego” ujętego w projekcie planu wydatków inwestycyjnych na rok 2015.”

Radom, ul. ŻółkiewskiegoDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *