Wnioski do planu zagospodarowania ulicy Wernera

W związku z ukazaniem…

W związku z ukazaniem się obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Reja, Mireckiego, Wernera, Malczewskiego zgłaszamy następujące wnioski:

  1. Wyznaczenie obustronnych pasów ruchu dla rowerów wzdłuż ulicy Wernera – zgodnie ze „Studium”
  2. Utrzymanie wszystkich obecnych oraz wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych w poziomie terenu przez ul. Wernera na wysokości archiwum państwowego.
  3. Obowiązek stosowania urządzeń wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdów silnikowych w obszarze ograniczonym ulicami Reja, Mireckiego, Wernera, Malczewskiego.
  4. Wprowadzenie wskaźników maksymalnej liczby miejsc postojowych dla poszczególnych funkcji w tym dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym możliwie niskie nieprzekraczalne wskaźniki liczby prywatnych naziemnych miejsc postojowych.
  5. Określenie minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów dla poszczególnych funkcji.
  6. Wprowadzenie wskaźników dla ujednolicenia nośników reklamowych (wskazana jest definicja szyldu, określenie dopuszczalnego umiejscowienia szyldów na budynkach, zakaz umieszczania nośników na balkonach, oknach a także na słupkach systemu informacji przestrzennej, ograniczenie możliwości stosowania bilboardów, w tym reklam świetlnych).
  7. Nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort poruszania się pieszych – dopuszczalne materiały: bitumy, beton, kostka brukowa cięta, kostka betonowa niefazowana, mieszanki mineralno-żywiczne lub inne zapewniające równą powierzchnię.
  8. Zakaz stosowania nadziemnych (kładek) i podziemnych (tuneli) przejść dla pieszych.
  9. Ze względów estetycznych wprowadzenie zakazu używania barier segmentowych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Radom. Brakuje przejścia przy Archiwum Państwowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *