Wnioski do planu zagospodarowania alei Grzecznarowskiego

W związku z ukazaniem…

W związku z ukazaniem się obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego Grzecznarowskiego, Niemcewicza, Jarzynowa, Biała zgłosiliśmy następujące wnioski:

 1. Określenie parametrów al. Grzecznarowskiego dla klasy technicznej Z – zbiorczej. (może nie przejść bo w studium jest G)
 2. Wyznaczenie wydzielonych obustronnych, asfaltowych dwukierunkowych dróg dla rowerów wzdłuż al. Grzecznarowskiego – zgodnie ze „Studium”
 3. Wyznaczenie przejścia dla pieszych w poziomie terenu wraz z przejazdem dla rowerów przez al. Grzecznarowskiego na wysokości istniejącego chodnika wzdłuż rowu odwadniającego wraz z przeprowadzeniem drogi dla rowerów przez Park Ustronie od ulicy Jana Pawła II.
 4. Wyznaczenie przejścia dla pieszych w poziomie terenu przez al. Grzecznarowskiego w ciągu ulicy Kwiatkowskiego / Konopnickiej.
 5. Przewidzenie miejsca w pasie drogowym ulic Jana Pawła II oraz Grzecznarowskiego na zlokalizowanie torowiska tramwajowego.
 6. Wprowadzenie wskaźników maksymalnej liczby miejsc postojowych dla poszczególnych funkcji w tym dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym możliwie niskie nieprzekraczalne wskaźniki liczby prywatnych naziemnych miejsc postojowych.
 7. Określenie minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów dla poszczególnych funkcji.
 8. Wprowadzenie wskaźników dla ujednolicenia nośników reklamowych (wskazana jest definicja szyldu, określenie dopuszczalnego umiejscowienia szyldów na budynkach, zakaz umieszczania nośników na balkonach, oknach a także na słupkach systemu informacji przestrzennej, ograniczenie możliwości stosowania bilboardów, w tym reklam świetlnych).
 9. Nakaz stosowania technologii i materiałów zapewniających maksymalny komfort poruszania się pieszych – dopuszczalne materiały: bitumy, beton, kostka brukowa cięta, kostka betonowa niefazowana, mieszanki mineralno-żywiczne lub inne zapewniające równą powierzchnię.
 10. Przeznaczenie działek nr 156/38, 156/39, 164/4 (fragment), 29 (fragment), 42 (fragment) pod zieleń urządzoną parkową z zakazem zabudowy.
 11. Ze względów estetycznych wprowadzenie zakazu używania barier segmentowych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Radom. Postulowane przejście przez al. Grzecznarowskiego przy Komforcie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *