Wnioskujemy o kolejne stojaki

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy pismo skierowane do Urzędu Miejskiego.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Kilińskiego 30
26-600 Radom

Dotyczy programu „Ustaw swój stojak”

W nawiązaniu do sukcesu programu Rowerem do szkoły oraz Ustaw swój stojak zwracamy się z prośbą o kontynuowanie akcji montażu miejskich stojaków rowerowych również w roku 2014. Radom jako jedno z nielicznych miast w Polsce może poszczycić się tak dużą skalą przedsięwzięcia. Jednak mimo zamontowania blisko 550 stojaków nadal przed wieloma instytucjami nie można w bezpieczny sposób zaparkować jednośladów (np. domami pomocy społecznej, przedszkolami, bibliotekami). Proponujemy, aby źródłem finansowania zakupu i montażu urządzeń były wpływy ze strefy płatnego parkowania.

Zwracamy się również z wnioskiem o korektę wymiarów zamawianych stojaków według poniższego wzoru. Pozwoli to na redukcję ilości użytego materiału czyli i na spadek ceny stojaków. Podane wymiary nie spowodują zmniejszenia użyteczności stojaków. Prosimy również o zmianę wysokości montażu tabliczki informacyjnej. Montaż na wysokości większej niż 50 cm od podłoża ułatwia umieszczenie wystających elementów rowerów (korb i pedałów). Dodatkowo prosimy o rozważenie zmiany miejsc montażu stojaków. Stojaki montowane w chodnikach zachęcają rowerzystów do jazdy po nich, generują konflikty oraz niepotrzebnie zawężają przestrzeń przeznaczoną dla pieszych. W zamian za to, wzorem Krakowa czy Wrocławia, proponujemy montaż urządzeń w jezdni. Stojaki mogą w ten sposób stać się również elementami uspokojenia ruchu co z kolei przełoży się na hałas generowany przez pojazdy silnikowe. Jest to zbieżne z zaleceniami „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia”.

Radom. Wymiary stojaków rowerowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *