Park Ustronie będzie większy!

Udało się nam …

Udało się nam przekonać urzędników do zmian granic Parku Ustronie, co prawda nie zaakceptowano naszej propozycji w całości niemniej park będzie większy. Jego powierzchnia zwiększy się z 2,5 ha do 4,1 ha. Nadal formalnie parkiem nie będą teren zielony wzdłuż Potoku Południowego od ul. Jana Pawła II do al. Grzecznarowskiego, niemniej ten obszar ma urządzić osiedle Ustronie. Co ważne, we ścisłej współpracy z władzami osiedla, tak aby projekt zagospodarowania był spójny. Poniżej przedstawiamy odpowiedź na nasze pismo (zobacz >>>) z kwietnia:

Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Inwestycji

W odpowiedzi na pismo w sprawie prowadzonych prac projektowych dotyczących parku USTRONIE uprzejmie dziękujemy za przedstawione propozycje i uwagi do tworzonych założeń parku.

Nadmieniamy, że we współpracy i wspólnym uzgodnieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową USTRONIE zostało zaplanowane poszerzenie parku o działki o Nr 290/12, 305/10, 305/12, 328/5. Propozycja dotycząca poszerzenia granic parku o w/w działki została przedstawiona do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Radomiu na sesję w dniu 1 lipca 2013 roku.

Jednocześnie informujemy, że Państwa propozycja dot. przebiegu ścieżki rowerowej w tym rejonie została przedstawiona do zaopiniowania przez MZDiK, który wyraził opinię pozytywną.

Dziękując za przedstawione propozycje informujemy, że dalsze prace projektowe będą również prowadzone we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową USTRONIE.

Radom. Park Ustronie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *