Nowe przystanki dla śródmieścia

Poniżej treść …

Poniżej treść kolejnego pisma do MZDiK, tym razem zabiegamy o nowe przystanki komunikacji miejskiej na ul. Traugutta.

Dotyczy uruchomienia nowych przystanków na ul. Traugutta

W nawiązaniu do pisma Stowarzyszenia „Kocham Radom” z dnia 17 stycznia 2007 roku (zobacz >>>) zwracamy się z wnioskiem dotyczącym uruchomienia nowych przystanków komunikacji miejskiej. Proponujemy, aby przystanek w kierunku dworca kolejowego znajdował się na ul. Traugutta tuż za skrzyżowaniem Mickiewicza / Waryńskiego / Traugutta na obecnym pasie parkingowym. Natomiast przystanek w kierunku ul. Narutowicza powinien znajdować się na pasie zewnętrznym ul. Traugutta przy siedzibie MZDiK.

Radom. Nowy przystanek autobusowy na ul. Traugutta

Wyznaczenie nowych przystanków polepszy obsługę komunikacyjną ulic: Traugutta, Mickiewicza, Waryńskiego i Moniuszki. Pozwoli także na znaczne skrócenie odległości międzyprzystankowych z ponad 0,8 km do 0,4 km czyli do standardu przyjętego dla śródmieścia. Na uwagę zasługuje fakt braku konieczności budowy zatoki przystankowej przy siedzibie MZDiK – w chwili obecnej pas służy jako okazjonalny parking dla samochodów policyjnych, co nie powoduje utrudnień w ruchu.

Radom. Nowy przystanek autobusowy na ul. Traugutta
Przeniesienie czterech miejsc parkingowych  z przed budynku Zarządu Dróg nie powinno stanowić problemu wobec faktu oddania do użytku parkingu dla kilkudziesięciu pojazdów na tyłach posesji Traugutta 30/30A. Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie z nazwą siedziba Zarządu Dróg i Komunikacji powinna mieć zapewniony łatwy dostęp nie tylko dla użytkowników samochodów, ale również dla korzystających z komunikacji miejskiej. Popieramy również wniosek właściciela gabinetu stomatologicznego oraz apteki dotyczący ustawienia stojaka rowerowego przed wynajmowanymi przez niego lokalami w budynku MZDiK. Po wyznaczeniu przystanku i przeniesieniu części miejsc postojowych parkujące rowery nie będą utrudniały ruchu pieszego.

Radom. Nowy przystanek autobusowy na ul. Traugutta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *