Zlikwidujcie drogę dla rowerów na Kelles-Krauza!

Poniżej treść …

Poniżej treść kolejnego, tym razem bardzo nietypowego jak na nasze stowarzyszenie, pisma do MZDiK.

Dotyczy drogi dla rowerów w ul. Kelles-Krauza

Wnioskujemy o zniesienie drogi rowerowej na ul. Kelles-Krauza i Pileckiego poprzez usunięcie znaków C-13 (Droga dla rowerów) oraz B-9 (Zakaz wjazdu rowerów).

UZASADNIENIE

Wybudowana droga dla rowerów nie spełnia zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) Rozdział 12 – Skrajnia drogi § 54. Skrajnia (przestrzeń wolna od wszelkiego rodzaju urządzeń czy budynków) wynosi dla dróg rowerowych minimum 0,2 m. Naruszenie jej występuję na wysokości kamienicy na rogu Kelles-Krauza/Pileckiego. Jest to szczególnie niebezpieczne ponieważ trasa jest dwukierunkowa a skrajnia nie jest zachowana na łuku drogi dla rowerów. Dodatkowo widoczność zasłania szeroki słup ogrodzeniowy.

Ponadto na drogę rowerową nie da się zgodnie z obowiązującym Prawem o Ruchu Drogowego wjechać oraz z niej zjechać włączając się do ruchu ogólnego. Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa użytkowników jest fakt poprowadzenie drogi rowerowej tuż przy budynkach i wjazdach bramowych. Problem został zasygnalizowany przez mieszkańców ulicy w artykule Echa Dnia (10.11.2010) >>>: […]– To paranoja, wychylając się lekko zza bramy możemy trafić na rowerzystę i nieszczęście gotowe – mówią ludzie[…].

Prosimy o odpowiedź zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Radom. Mur w skrajni drogi dla rowerów na ul. Kelles-Krauza

Radom. Brak wjazdu na drogę dla rowerów na ul. Kelles-Krauza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *