O Ś W I A D C Z E N I E

P.O. Dyrektora Kamil …

P.O. Dyrektora Kamil Tkaczyk
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Traugutta 30/30A
26-600 Radom

O Ś W I A D C Z E N I E

W odpowiedzi na wystąpienia medialne pracowników Urzędu Miejskiego i MZDiK informujemy, że przedstawiciele stowarzyszania Bractwo Rowerowe uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym układu komunikacyjnego wokół Galerii Słonecznej. Jednak nieprawdziwym jest stwierdzenie, że nie zgłaszaliśmy zastrzeżeń i wniosków przed podjęciem prac budowlanych. Uwagi zarówno do przebiegu drogi dla rowerów jak i lokalizacji przejść dla pieszych były m.in. składane w obecności prezydenta Igora Marszałkiewicza oraz ówczesnego dyrektora MZDiK Marka Czyża na spotkaniu w Urzędzie Miejskim. Wtedy, też uzyskaliśmy zapewnienie, że część uwag zostanie uwzględnionych.
 
Wiadomo nam, że podobne wnioski były składane również przez inne środowiska, między innymi stowarzyszenie Kocham Radom. Dowodem na to jest pismo stowarzyszenia z dnia 8 marca 2007, w którym to wyrażony jest sprzeciw wobec absurdalnego pomysłu likwidacji przejścia na skrzyżowaniu Wernera/Struga/Malczewskiego (przy Rogatce). Uwaga została uwzględniona.
 
Ponadto mieszkańcy Radomia na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem w dniu 27 października 2009 w Szkole Podstawowej Nr 34, składali zapytania dotyczące m.in. kwestii przejść dla pieszych na ulicy Struga przy Galerii Słonecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *