‚Jeszcze jedno takie pismo i nie będzie żadnych udogodnień dla rowerzystów’*

Nasze …

Nasze pismo >>> w sprawie zastąpienia wind pochylnią przy kładce nad torami w ul. Młodzianowskiej na tyle poruszyło nowego wysoko postawionego pracownika MZDiK, że postanowiliśmy za pośrednictwem radnego Jakuba Kluzińskiego zapytać go o szczegóły tej inwestycji.

Przy okazji warto zadać pytanie: czy dotychczasowa polityka miasta sprzyjająca rozwojowi infrastruktury rowerowej ulegała zmianie czy raczej był to jednorazowy wyskok i niesubordynacja nowego pracownika? Jeśli to drugie to sugerujemy przełożonym przeprowadzenie jak najszybciej rozmowy uświadamiającej. Po pierwsze, dlatego że rzuca to cień na coraz lepszą współpracę pomiędzy naszym stowarzyszeniem a zarządem miasta, a po drugie dlatego, że takie zachowanie nie licuje z powagą funkcji pełnionej przez tego Pana.

 

Jakub Kluziński                                                                                   Radom, dnia 03 lipca 2009
Radny Miasta Radomia

INTERPELACJA nr 206 (106/2009)

w sprawie budowy drogi rowerowej w węźle Młodzianowska/Czarna

1.    Interpelację kieruję do

Prezydenta Miasta Radomia, p. Andrzeja Kosztowniaka

2.    Przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji:

Na podstawie
•    Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U, z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
•    oraz Statutu Miasta Radomia (uchwała nr 113/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2007 roku)

nawiązaniu do mojej poprzedniej interpelacji w związku z planami budowy wiaduktu w ul. Młodzianowskiej oraz koniecznością zapewnienia bezpiecznego przejazdu rowerzystom (interpelacja nr 171), składam niniejszą interpelację.

3.    Pytanie:

Proszę o informację na temat proponowanych rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w węźle Młodzianowska/Czarna. Proszę o porównanie kosztów budowy i utrzymania wind w stosunku do kosztów wykupu terenu, budowy i utrzymania pochylni przez okres 10 lat.

Z poważaniem,
Jakub Kluziński

________
* – cytat

/PAW/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *