Dokumentacje, plany, finanse

Mieszkaniec Radomia przysłał nam odpowiedzi na pytania jakie zadał MZDiK, pytania dotyczyły projektów budowlanych dróg dla rowerów. Z przesłanego materiału wynika, że Zarząd posiada  11 gotowych dokumentacji na budowę dróg dla rowerów o łącznej długości 7 km. W sumie wydano na nie około 280 tysięcy złotych. Z pewnym niedowierzaniem przeczytaliśmy, że miasto nie jest w posiadaniu dokumentacji na budowę przedłużenia bulwarów Mlecznej do ul. Maratońskiej. Sytuacja jest o tyle dziwna, że wg zapowiedzi, ta długo oczekiwana inwestycja ma być zrealizowana jeszcze w tym roku.

[…]Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie odpowiedzi:

I. Kiedy wygasają ważności projektów budowlanych i dokumentacji projektowej dla poniższych inwestycji? Proszę o podanie dnia, miesiąca oraz roku:

1. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Ludowej (Świętego Brata Alberta) na odcinku Młodzianowska – Staroopatowska

Odpowiedź MZDiK:
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Św. Alberta, w zakresie budowy drogi dla rowerów, chodnika i zieleńca, bez naruszania krawężnika, ważne jest do 08.01.2021 r. Zadanie realizowane było na podstawie opracowanej dokumentacji pn: „Przebudowa ulicy Armii Ludowej”.

2. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy południowej na odcinku Armii Ludowej (Świętego Brata Alberta) – Wiejska

Odpowiedź MZDiK:
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi publicznej – powiatowej – ulicy Jacka Kuronia o ścieżkę rowerową z oświetleniem, na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Św. Brata Alberta w Radomiu”, jest ważna bezterminowo.

3. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wyścigowej na odcinku Armii Krajowej – Jana Pawła II
4. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II na odcinku Wyścigowa – rondo Dmowskiego
6. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wapiennej na odcinku Wolanowska – granica miasta Radom
7. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przytyckiej na odcinku Uniwersytecka – granica miasta Radom

Odpowiedź MZDiK:
Ponieważ realizacja przedmiotowych inwestycji nie została ujęta w planie budżetu Miasta Radomia na 2018 r., zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na ich budowę nie zostały złożone. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 30 ust. 5b, ważne jest trzy lata od terminu ujętego w zgłoszeniu. Warunki i uzgodnienia, stanowiące integralną część tych dokumentacji, nie tracą ważności i ze zgłoszeniem można wystąpić w późniejszym terminie, a przed ich wygaśnięciem. Pozwoli to na przedłużenie ważności dokumentacji i realizację inwestycji w latach następnych.

5. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żółkiewskiego na odcinku rondo NSZ – Mieszka I / Chrobrego

Odpowiedź MZDiK:
Ponieważ realizacja przedmiotowej inwestycji nie została ujęta w planie budżetu Miasta Radomia na 2018 r., zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na ich budowę nie zostały złożone. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą Prawo budowlane art.30 ust.5b, ważne jest trzy lata od terminu ujętego w zgłoszeniu. Warunki i uzgodnienia, stanowiące integralną część tych dokumentacji, nie tracą ważności i ze zgłoszeniem można wystąpić w późniejszym terminie, a przed ich wygaśnięciem. Pozwoli to na przedłużenie ważności dokumentacji i realizację inwestycji w następnych latach.

8. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada na odcinku Zbrowskiego – Chrobrego

Odpowiedź MZDiK:
Ponieważ realizacja przedmiotowej inwestycji nie została ujęta w planie budżetu Miasta Radomia na 2018 r., zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na ich budowę nie zostały złożone. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 30 ust. 5b, ważne jest trzy lata od terminu ujętego w zgłoszeniu. Warunki i uzgodnienia, stanowiące integralną część tych dokumentacji, nie tracą ważności i ze zgłoszeniem można wystąpić w późniejszym terminie, a przed ich wygaśnięciem. Pozwoli to na przedłużenie ważności dokumentacji i realizację inwestycji w latach następnych.

9. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szarych Szeregów na odcinku Warszawska – Wernera
10. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kozienickiej na odcinku – Struga

Odpowiedź MZDiK:
Dokumentacje projektowe zostały przekazane w celu realizacji inwestycji.

11. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mlecznej na odcinku od istniejących bulwarów do ul. Maratońskiej

Odpowiedź MZDiK:
MZDiK nie posiada dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mlecznej, na odcinku od istniejących bulwarów do ul. Maratońskiej”.

12. Budowy łącznika rowerowego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. Batorego

Odpowiedź MZDiK:
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla budowy łącznika rowerowego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. Batorego, w ramach zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego z ul. Czachowskiego – w ramach zadania budżetowego: „Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca” – Budżet Obywatelski”, ważne jest do 26.06.2020 r.

II. Proszę o podanie kosztów sporządzenia dokumentacji budowlanych dla poszczególnych inwestycji wymienionych w punkcie I.

Odpowiedź MZDiK:

  •  koszt wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Przebudowa ulicy Armii Ludowej”, to 40.590 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi publicznej – powiatowej – ulicy Jacka Kuronia o ścieżkę rowerową z oświetleniem, na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Św. Brata Alberta w Radomiu”, to 19.988 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowych dla inwestycji pn: „Przebudowa dróg – ulic: Jana Pawła II, Wyścigowej, Wapiennej, Przytyckiej, w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika”, w ramach zadania pn.: „Usprawnienia ruchu rowerowego”, to 95.448 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Przebudowa drogi – ulicy: Żółkiewskiego, w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika”, to 29.520 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy 11 Listopada, na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego w Radomiu”, to 25.219,43 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Ścieżka rowerowa w ciągu ulicy Szarych Szeregów (na odcinku od mostku na wysokości ulicy Rodziny Winczewskich do ulicy Warszawskiej) – wykonanie dokumentacji projektowej, to 27.060 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Przebudowa chodnika na ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ulicy Struga i 11 Listopada, na odcinku od wiaduktu kolejowego do ulicy Zbrowskiego w Radomiu”, to 25.219,43 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowej dla budowy łącznika rowerowego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. Batorego, w ramach zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego z ul. Czachowskiego – w ramach zadania budżetowego: „Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca” – Budżet Obywatelski”, to 19.557 zł brutto.

III. Jakie inne projekty budowlane dotyczące budowy ścieżek rowerowych nie wymienione w punkcie I zostały wykonane w okresie od 1.01.2015 do 7.05.2018 na zlecenie MZDiK? Proszę o wymienienie tylko tych, które nie zostały wybudowane. Proszę o podanie dla tych inwestycji kosztów oraz daty upływu ważności projektów.

Odpowiedź MZDiK:
MZDiK nie posiada dokumentacji projektowych dotyczących ścieżek rowerowych, które w okresie od 01.01.2015r. do 07.05.2018r zostały zlecone przez tut. Zarząd, a nie przekazane w celu realizacji inwestycji.[…] 

Radom. Bulwary nad Mleczną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *