Trasa rowerowa Południe – dworzec kolejowy. Odpowiedź kolejarzy

Wracamy do pomysłu …

Wracamy do pomysłu dotyczącego budowy drogi dla rowerów łączącej osiedle Południe z dworcem kolejowym (zobacz >>>)

Na naszą prośbę Prezydent Konrad Frysztak zobowiązał Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu do wysłania pisma do PKP S.A. dotyczącego propozycji budowy drogi dla rowerów od ul. Młodzianowskiej do dworca kolejowego w Radomiu na terenie należącym do PKP. Poniżej przedstawimy najistotniejszy fragment odpowiedzi kolejarzy. Najważniejsze, że nie powiedzieli przysłowiowego „Nie”. Równie ważne jest to, że opłata jednorazowa za trwałe zajęcie gruntu dla tej inwestycji (750 m) nie przekroczyłaby sumy 150 tys. zł. Teraz piłka jest po stronie Urzędu Miejskiego, jeśli jako miasto jesteśmy zainteresowani tą inwestycją – a powinniśmy – to oczekujemy przygotowania wstępnego projektu.

W nawiązaniu do pisma znak: In.1.7011.3.9.2016.LW z dnia 27.06.2016 r. w sprawie propozycji budowy drogi rowerowej od ul. Młodzianowskiej do dworca kolejowego w Radomiu, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie informuje, iż zajęcie stanowiska w sprawie lokalizacji inwestycji na działkach będących własnością PKP S.A. będzie możliwe po przedstawieniu:

  • Projektu inwestycji sporządzonego na mapie sytuacyjno-wysokościowej z naniesionymi numerami działek oraz ich granicami;

W przypadku, jeśli inwestycja zlokalizowana będzie na działce stanowiącej teren zamknięty w myśl Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych dodatkowo należy przedstawić opinii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej (ul. Rejowska 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna).

Jednocześnie, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie informuje, iż zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie będzie możliwe po przedłożeniu oświadczenia Inwestora o poniesieniu jednorazowej opłaty z tytułu trwałego zajęcia gruntu PKP S.A. w związku z lokalizacją drogi rowerowej, określonej wg stawki dla terenu miejskiego: 100,00 zł/m² + VAT (przy szerokości urządzenia powyżej 1 m).

Radom. Droga dla rowerów osiedla Południe - dworzec kolejowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *