Park Planty. Walczymy o przejście w osi głównej alei

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy pismo wysłane do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu w sprawie parku Planty. Zamieszczamy również odpowiedź Urzędu.

W nawiązaniu upublicznieniem planów dotyczących remontu parku Planty (zobacz >>>) zwracamy się z prośbą o przeniesienie przejścia znajdującego się po północnej stronie skrzyżowania Kościuszki / Planty w oś głównej alei parkowej. Zaproponowane obecnie rozwiązania polegające na przeznaczeniu 3 ukośnych alejek wyłącznie dla rowerzystów dyskryminują ruch pieszych, który w parku powinien mieć priorytet. Ponadto wnosimy o połączenie w jeden ciąg pasów rowerowych na ul. Kościuszki z drogą dla rowerów biegnącą z kierunku ul. 1905 Roku oraz o doprowadzenie ciągu rowerowego biegnącego wzdłuż głównej alei parkowej do ul. Traugutta. Propozycje rozwiązań poniżej.
Prosimy również o nie wydzielanie na alejce parkowej części przeznaczonej dla rowerzystów linią poziomą P-1 i P-2 a jedynie o zaznaczenie kierunku ich ruchu za pomocą znaku poziomego P-27.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że na etapie tworzenia projektu nie był on konsultowany ze środowiskiem rowerzystów. Obowiązek taki wynika z Zarządzenia nr 4996/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta Radomia korzystnych warunków dla promocji mobilności aktywnej i rozwoju komunikacji rowerowej.

Radom. Park Planty. Osiedle Planty

Radom. Park Planty. Osiedle Planty

 

Odpowiedź Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu:

W nawiązaniu do otrzymanego e-maila z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie j/w uprzejmie informuję co następuje:

  1. Przeniesienie przejścia znajdującego się po północnej stronie skrzyżowania ul. Kościuszki i Planty w osi głównej alei parkowej wymaga zgody zarządcy drogi i stanowiska projektanta. W przypadku pozytywnego stanowiska niniejszą korektę można rozważyć w trakcie realizacji zadania.
  2. Przyjmujemy Państwa uwagę dotyczącą 3 ukośnych alejek i deklarujemy możliwość ich poszerzenia w trakcie realizacji robót również dla ruchu pieszego.
  3. Oznakowanie poziome alejki parkowej zostanie również poddane odrębnej analizie, a ewentualne zasadne korekty oznakowania są możliwe w trakcie realizacji prac.
  4. Zgodnie ze stanowiskiem zarządcy drogi dodatkowy przejazd rowerowy na odcinku ul. Traugutta na wysokości parku spowodowałyby zagrożenie bezpieczeństwa ze względu na istniejący na tym odcinku pas lewoskrętu oraz zatokę autobusową. Ponadto nadmieniam, że ul. Traugutta planowana jest do kompleksowej przebudowy w związku z realizacją projektu Wodociągów Miejskich, co wymagało będzie wykonania odrębnej dokumentacji projektowej i nowej organizacji ruchu w tym rejonie.

Jednocześnie informuję, że zadanie związane z przebudową głównej alejki parkowej w Parku Planty zostało wprowadzone do budżetu gminy pod koniec l półrocza bieżącego roku dzięki uzyskanym oszczędnościom na innych zadaniach, co z uwagi na bardzo krótki czas przygotowania i realizacji inwestycji wymagało bardzo pilnych działań umożliwiających wykonanie robót w bieżącym roku. Za powstałe niedogodności przepraszamy i deklarujemy pełną współpracę w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *