Droga dla rowerów do Siczek?!

Co jakiś czas na …

Co jakiś czas na naszą skrzynkę trafiają Wasze zdjęcia z ul. Kozienickiej pokazujące jak wygląda „droga dla rowerów” z Radomia do Siczek. Ponieważ ten twór nie zasługuje na to jak został oznakowany a ponadto wprowadza rowerzystów w błąd napisaliśmy w tej sprawie pismo do MZDiK:

W związku z niespełnieniem warunków Rozporządzenia Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 w zakresie nawierzchni prosimy o zdjęcie:
  • tablicy ustawionej na ul. Kozienickiej wskazującą kierunek do drogi dla rowerów do Siczek;
  • znaku C-13 ustawionego przy gruntowej ścieżce zaczynającej się na ul. Kozienickiej;
  • znaku C-13 i C-13a ustawionego przy gruntowej ścieżce w okolicach skrzyżowaniu Daleka / Magazynowa / Chorzowska.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dopuszcza dwie konstrukcje nawierzchni tras rowerowych:
  1. 3 cm warstwy ścieralnej z asfaltu lanego lub piaskowego na 10 cm podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego
  2. warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm na 5 cm warstwie piasku średnio- lub drobnoziarnistego.

Odpowiedź jaką uzyskaliśmy od MZDiK wprawiła nas, delikatnie pisząc, w osłupienie:

W odpowiedzi na pismo dotyczące zdjęcia oznakowania C-13 na ul. Kozienickiej i Chorzowskiej, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że oznakowanie zostało zastosowane jako informacja dla rowerzystów o tym, że jest to fragment szlaku rowerowego. Zacytowane w piśmie rozporządzenie mówi jedynie o zalecanych konstrukcjach dróg dla rowerów. Nie są to jedyne dopuszczalne rozwiązania. Dlatego MZDiK nie przychyla się do pisma i oznakowanie nie zostanie usunięte.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *