Trasa N-S. Stanowisko Bractwa Rowerowego

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy uwagi do założeń trasy N-S. Uwagi zostały wysłane do MZDiK w ramach konsultacji. 

I. Głównym celem trasy N-S jest eliminacja tranzytu samochodowego z ulicy 25 Czerwca, jednak brak bezpośredniego zjazdu z wiaduktu w ulicy Słowackiego w kierunku ulicy Żeromskiego uniemożliwi realizację tego założenia. Nawracanie na rondzie Mikołajczyka wiąże się z nadkładaniem drogi przez co trasa przestaje być atrakcyjna. Dlatego też wnosimy o zmianę koncepcji zaproponowanej przez firmę Karo. Wydaje się, że problem może zostać rozwiązany np. poprzez budowę pod wiaduktem skrzyżowania o ruchu okrężnym, które obsłuży wszystkie relacje oraz budowę wspomnianego wcześniej zjazdu.  

Radom. Konsultacje trasy NS
II. Przy projektowaniu trasy należy wziąć pod uwagę, że nowa droga umożliwi szybkie połączenie komunikacją zbiorową północno-wschodnich osiedli z dworcem PKP i dalej w kierunku południowo-zachodnim. Jednocześnie w rejonie ulicy Lubelskiej planowana jest budowa przystanku kolejowego, który należy zintegrować z miejską siecią komunikacji zbiorowej. W związku z tym należy przewidzieć lokalizację dwóch par przystanków komunikacji  miejskiej:

  • w rejonie przecięcia trasy N-S z ulicą Żeromskiego w celu obsługi planowanego przystanku kolejowego i okolicznych zabudowań osiedla przy wiadukcie;
  • w rejonie przecięcia ulic Prażmowskiego/Słowackiego i Czachowskiego w celu polepszenia obsługi okolicznej szkoły, przychodni oraz zwartej zabudowy mieszkaniowej, które obecnie znajdują się na skraju strefy dojścia.

III. Nie do zaakceptowania jest pomysł na wytyczenie jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego na wiadukcie w ulicy Słowackiego. Projektant poruszając się jedynie w granicach opracowania nie przemyślał w jaki sposób ciąg połączyć z już istniejącymi obustronnymi pasami rowerowymi po stronie Glinic oraz w jaki sposób skierować rowerzystów zjeżdżających z wiaduktu w kierunku ulicy Żeromskiego. Budowa wydzielonej, jednostronnej drogi rowerowej na odcinku Czachowskiego – 25 Czerwca nie jest możliwa z powodu braku miejsca po stronie zachodniej ulicy, zaś po stronie wschodniej wiązałaby się z kolejnym przekroczeniem jezdni a przede wszystkim z likwidacją wielu miejsc parkingowych. Nie bez znaczenia jest też konieczność zapewnienie rowerzystom dostępności do lokali usługowych po obu stronach ulicy Słowackiego. Jednostronny ciąg pieszy dyskryminuje również preferowany w śródmieściu transport pieszy i w znaczący sposób wydłuży obecnie bezpośrednie relacje np. na trasie Giserska – Czachowskiego (Prażmowskiego) i tym samym utrudnia dostęp do lokali usługowych, placówek służby zdrowie i oświatowych zlokalizowanych w tym rejonie miasta. 

Z uwagi na powyższe proponujemy dwa alternatywne rozwiązania:

  • przebudowa tunelu pod torami w taki sposób, aby była możliwość pokonania go rowerem (pochylnie);
  • wytyczenie obustronnych pasów rowerowych na wiadukcie z zachowaniem dla pieszych przejścia podziemnego pod torami. 

Radom. Konsultacje trasy NS

IV. Negatywnie opiniujemy pomysł na wytyczenie wydzielonej drogi dla rowerów wzdłuż planowanej drogi odbarczającej tym bardziej, że przewidziano na niej budowę progów zwalniających. Na tym odcinku rowerzyści powinni poruszać się w ruchu ogólnym po jezdni drogi odbarczającej.

V. Zastosowanie 5 wlotu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym wyłącznie dla rowerów uważamy za bardzo dobre rozwiązanie pod warunkiem, że wlot zostanie przesunięty w kierunku ulicy 25 Czerwca. W przeciwnym wypadku rowerzyści poruszający się w kierunku ulicy Czachowskiego zmuszeni będą skręcać pod prąd w ulicę Prażmowskiego. 

VI. Wnosimy, aby równolegle do prowadzonych prac nad trasą N-S powstał projekt:

  • remontu kładki nad Potokiem Północnym w ciągu ulicy Siennej wraz z przystosowaniem go do ruchu rowerów (kierunek N-S <-> os. Nad Potokiem);
  • skrótu rowerowego na ciągu ulic Czachowskiego – Batorego (kierunek N-S <-> os. Żeromskiego);
  • pasów rowerowych na ulicy 25 Czerwca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *