Znakiem w łeb

Definicja: Skrajnia …

Definicja: Skrajnia drogi jest to wolna, nie zabudowana przestrzeń nad jezdnią, która przeznaczona jest do prowadzenia ruchu pojazdów, ich zatrzymywania się lub postoju.

Wymiary skrajni dla poszczególnych dróg zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.):

[…]
Rozdział 12
Skrajnia drogi
[…]
4. Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m
[…]

Dlatego interweniujemy w sprawie jej braku nad drogą rowerową na ul. 1905 Roku. Sytuacja jest  o tyle poważna, że ostro zakończony znak F-9b „objazd” jest na wysokości oczu rowerzystów. Dodatkowo od strony najazdu jest w kolorze szarym przez co stapia się z tłem i powoduje duże zagrożenie.

Radom, ul. 1905 Roku skrajnia droga rowerowa

Radom, ul. 1905 Roku skrajnia droga rowerowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *