Przejazd rowerowy przez ulicę Struga

W związku z …

W związku z oszczędnościami jakie pojawiły się podczas realizacji Budżetu Obywatelskiego 2014 Urząd Miejski postanowił zrealizować kolejne projekty, które zdobyły największą liczbą głosów. Jednym z nich jest nasz dotyczący budowy drogi rowerowej wzdłuż Potoku Północnego. Czuwając nad jak najlepszą realizacją zwróciliśmy się do MZDiK z następującym wnioskiem:

„W nawiązaniu do planów remontu chodnika i budowy drogi rowerowej pomiędzy ul. 25 Czerwca a ul. Struga prosimy o jednoczesne wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. 25 Czerwca w ciągu drogi rowerowej w parku Leśniczówka oraz drugiego przez ul. Struga w osi istniejącej drogi rowerowej wzdłuż Potoku Północnego. Dla ulicy Struga proponujemy przejazd rowerowy odsunąć o około 30 metrów od przejścia. Główny ruch pieszy prowadzi do/z targu zatem nie ma potrzeby wyznać w tym miejscu również dodatkowego przejścia dla pieszych. Naszym zdaniem w celu eliminacji nieprawidłowych zachowań należy przy drodze rowerowej ustawić znak dla użytkowników jednośladów określających jego pierwszeństwo względem ruchu ogólnego ( A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”).

Radom. Przejazd rowerowy przez ulicę Struga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *