Konsultacje społeczne projektów programów ochrony powietrza

Zarząd Województwa …

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektów programów ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. 

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów programów w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (do 28 sierpnia):

  1. pisemnie na adres: Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa,
  2. ustnie do protokołu,
  3. elektronicznie na adres: srodowisko@mazovia.pl.

Z uwagi na fakt, że jednostka samorządu województwa prowadzi konsultacje jedynie dla konsultacji i nie zależy jej na dobrym poinformowaniu mieszkańców, których dotyczą powyższe programy zamieszczamy tę informację dla mieszkańców miasta. 

Informacja została opublikowana jedynie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Na stronach np. Urzędu Miasta Radom informacji o konsultacjach dokumentu, który przede wszystkim dotyczy miasta, nie znajdziemy. Organizacje i instytucje zajmujące się zanieczyszczeniem powietrza, transportem, zdrowiem itp. nie zostały w żaden sposób poinformowane o rozpoczęciu konsultacji.

Brakuje też otwartej debaty nad programami z mieszkańcami i organizacjami działającymi na terenach poszczególnych miast nimi objętych. Brak zaangażowania władz miast w debatę jest zadziwiający. Konsultacje społeczne to doskonała okazja, by przybliżyć mieszkańcom problematykę zanieczyszczeń powietrza, ich przyczyn i skutków. Niestety, dyskusje odbywają się jedynie w biurach urzędów.

Okres wakacyjny nie służy angażowaniu organizacji i mieszkańców w proces konsultacji. Termin 21 dni – ustawowe minimum – powinien zostać przedłużony przynajmniej do połowy września.

Tryb konsultacji sprawia wrażenie, jakby robiono wszystko by jak najmniej osób i instytucji zaangażowało się w tworzenie tego dokumentu. Mimo wszystko zachęcamy do zapoznania się z projektami programów i przekazywania swoich uwag.

Więcej informacji a także sam program można pobrać pod poniższym linkiem:
http://www.mazovia.pl/komunikaty/art,1808,konsultacje-spoleczne-projektow-programow-ochrony-powietrza.html

Radom. Zanieczyszczenie powietrza. Air polution

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *