Nasze plany na plan „Wierzbicka”

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy uwagi Bractwa Rowerowego dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ,,Wierzbicka”. Uwagi zostały złożone w Urzędzie Miejskim.

W związku z ukazaniem się obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ,,Wierzbicka” obejmującego obszar pomiędzy ulicami: Limanowskiego, Sosnową, Tartaczną, Wierzbicką, Boczną i Starowiejską z wyłączeniem terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. Starowiejskiej zgłaszamy następujące wnioski:

  1. Uwzględnienie budowy wydzielonej drogi rowerowej w ciągu ulic Sosnowa – Tartaczna zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom. Jest to istotna potencjalna trasa rowerowa łącząca zalew na Brokach z osiedlem Ustronie oraz z dworcem kolejowym. Z uwagi na projektowaną trasę rowerową na odcinku od projektowanego wiaduktu w ciągu ulic Młodzianowskiej do ulicy Wierzbickiej wnosimy, aby droga rowerowa Sosnowa – Tartaczna przebiegała po południowej stronie ulic.
  2. Uwzględnienie obustronnych wydzielonych dróg rowerowych w ciągu ulic Łukasika – Wierzbicka zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom.
  3. Uwzględnienie pasów ruchu dla rowerów w pasie drogowym ulicy Wjazdowej.
  4. Uwzględnienie pasów autobusowo-rowerowych w pasie drogowym ulicy Wierzbickiej i Limanowskiego.
  5. Ustalenie minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów dla różnych obiektów.
  6. Dopuszczenie lokalizowania niezaznaczonych na rysunku planu tras rowerowych, powiązanych z systemem tras rowerowych poza obszarem objętym planem.
  7. Uwzględnienie dwustronnych chodników na każdej z ulicy wykonanych z gładkich nawierzchni (rezygnacja ze stosowania kostki betonowej fazowanej).
  8. W celu ograniczenia emisji hałasu drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego proponujemy określenie parametrów ulicy Wierzbickiej jako drogi klasy technicznej „Z” zbiorczej o przekroju dwujezdniowym po jednym pasie ruchu w każdym kierunku z dopuszczeniem poszerzenia na skrzyżowaniach dla relacji skrętnych oraz konieczność stosowania zieleni wysokiej.

Radom. Ulica Tartaczna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *