Jedlnia Letnisko to też obaszar działalności Bractwa

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy pismo skierowane do Urządu Gminy oraz do Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczące przebudowy ul. Radomskiej w Jedlni Letnisko.

Dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 na odcinku od km 7+060,14 do km 8+217,37 w miejscowości Jedlnia-Letnisko

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową składamy uwagi do stałej organizacji ruchu:

1.  Wnosimy o niepodnoszenie parametrów drogi do klasy G

Remontowany odcinek biegnie przez środek miejscowości zamieszkałej przez 4 tysiące osób.
W bezpośredniej bliskości drogi usytuowane są budynki: zespołu szkół, przedszkola, ośrodka zdrowia, urzędu gminy oraz licznych sklepów. Wzdłuż ulicy odnotowuje się znaczny ruch pieszych i rowerzystów. W takim przypadku logicznym jest zmniejszenie klasy drogi a nie jej podwyższanie. Ponadto klasa G wyklucza możliwość zastosowania progów zwalniających.

2.  Wnosimy o zaprojektowanie wyniesionych tarcz skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych

Z przykrością stwierdzamy, że projekt nie przewiduje zastosowania urządzeń spowalniających ruch. Jest to szczególnie ważne na przejściu dla pieszych prowadzącym do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i przedszkola. Zastosowane obecnie pulsujące światła nie spełniają swojej funkcji. Między innymi przez to, że fotokomórki nie odróżniają pieszych chcących przejść przez przejście od tych idących na wprost wzdłuż jezdni. Ponadto ze względów bezpieczeństwa wnosimy o wykonanie wyniesionego skrzyżowania Radomska / Piłsudskiego oraz progów poduszkowych w rejonie Urzędu Gminy. Fizyczne spowolnienie ruchu jest niezbędne – na ulicy Radomskiej kierujący notorycznie przekraczają dopuszczalne prędkości. Szczególnie jest to uciążliwe od wiosny do jesieni kiedy rozpoczyna się sezon motocyklowy.

Z przyczyn formalnych wnosimy o uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych na zastosowanie takich urządzeń na drodze wojewódzkiej. Takie odstępstwa są udzielane. Jako przykład niech posłuży droga wojewódzka 824 biegnąca przez Puławy oraz droga wojewódzka 109 w Gryficach. Zaznaczmy, że po wymienionych drogach prowadzona jest regularna komunikacja autobusowa.

Puławy. Wyniesiona tarcza skrzyżowania na drodze wojewódzkiej
Puławy. Wyniesiona tarcza skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 824

3.  Wnosimy o wyznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku „JEDLNIA LET. I” (dla kierunku RADOM DWORZEC PKS) przy skrzyżowaniu z ul. Równą

Analogicznie jak to zostało zrobione dla bliźniaczego przystanku w przeciwnym kierunku.

4.  Wnosimy o likwidację zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu Radomska / Mickiewicza (nie przystanku)

Zaprojektowana zatoka w znaczący sposób zawęża chodnik w miejscu największej kumulacji pasażerów czyli na przystanku autobusowym. Obszar przystanku należy planować z zapasem, a nie go ograniczać.

Dobowe natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej 699 w wysokości 3528 pojazdów samochodowych ogółem (GPR 2010) nie wymaga stosowania zatok  (§ 119. p. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie).

Wartym zaznaczenia jest fakt, że brak zatoki spełni rolę fizycznego uspokojenia ruchu. Jest to szczególnie ważne w rejonie skrzyżowania Radomska / Mickiewicza / Jasna, gdzie często dochodzi do zdarzeń drogowych włącznie z dachowaniami i niszczeniem ogrodzeń posesji położonych przy ulicy.

5.  Wnosimy o wyznaczenie przejazdu rowerowego przy przejściu dla pieszych na wysokości przystanku „JEDLNIA LET. I” (dla kierunku JEDLNIA L./PIOTROWICKA-PĘTLA)

Na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 737 do miejsca rozpoczęcia przebudowy biegnie ciąg pieszo-rowerowy. Niestety projekt nie uwzględnia w jaki sposób na końcu tego ciągu rowerzysta ma zgodnie z przepisami i bezpiecznie włączyć się do ruchu ogólnego. O ile nie stanowi to problemu dla jadących w kierunku miejscowości Siczki o tyle nie jest to możliwe dla jadących w kierunku Jedlni Letnisko.

6.  Wnosimy, aby pod wszystkimi znakami B-1, B-2, D-3 znalazła się tabliczka T-22

Mamy nadzieję, że następne remonty dróg w gminie będą prowadzone przy większym udziale społeczeństwa.

Prosimy o pisemną odpowiedź zgodnie z art. 244 § 1 w zw. z art. 237 § 1 KPA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *