Progów wyspowych nie będzie. Na chwilę obecną

Dostaliśmy odpowiedź …

Dostaliśmy odpowiedź na pismo skierowane do MZDiK dotyczące montażu progów wyspowych przed najbardziej niebezpiecznymi przejściami dla pieszych (zobacz >>>). Na sześciu przejściach wymienionych w piśmie doszło od 2007 roku do 48 potrąceń! Niestety Zarząd Dróg nie przychyla się również do tej (kolejnej naszej) propozycji poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Skoro azyle nie, zwężenia jezdnie nie, progi nie. To co? Odblaski wokół znaków, biało-czerwone zebry oraz migające lampeczki się nie sprawdzają…

Poniżej treść odpowiedzi MZDiK

Radom, dn. 19.12.2012r.

DR.0131.124.2012

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2012r. dotyczące montażu progów wyspowych z materiałów prefabrykowanych przed przejściami dla pieszych na ulicach: 11-go Listopada, Narutowicza, Prażmowskiego, Limanowskiego, 25-go Czerwca, Wierzbicka, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że stosowanie w/w elementów ze względów bezpieczeństwa ruchu wymagałoby zapewnienia odpowiednich parametrów co do stanu nawierzchni (właściwe przyleganie elementu) – nawierzchnia bez śladów degradacji jak np. koleiny Ponadto stanowiłyby one uciążliwości w trakcie zimowego utrzymania ulic (odśnieżanie). Dlatego tut Zarząd stoi na stanowisku by na chwilę obecną nie stosować takich elementów na postulowanych ulicach.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
mgr Kamil Tkaczyk

Radom. Śmiertelne potrącenie na ul. 25 Czerwca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *