[FILM] Rwańska deptakiem!

Od kilku lat powraca …

Od kilku lat powraca dyskusja na temat funkcji ulicy Rwańskiej. Ścierają się ze sobą poglądy mówiące o tym, że powinien być tu deptak, z obrońcami status quo. Tymczasem zgodnie z uchwałą nr 459/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Rwańska” wymieniona ulica jest przestrzenią publiczną o charakterze deptaka. To znaczy, że jej podstawowym przeznaczeniem jest komunikacja piesza! Ruch pojazdów silnikowych jest możliwy wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych i mieszkańców posesji oraz w ściśle określonych godzinach dla samochodów dostawczych. Ponadto zgodnie z rysunkiem Planu deptakiem na powyższych zasadach jest również fragment ulicy Grodzkiej między placem farnym a zespołem zamkowym.

Radom. Rwańska dpetakiem!

Sprawą zainteresowaliśmy media. Poniżej fragment Teledziennika TV Dami. Bardzo ciekawy pogląd na łamanie prawa miejscowego ma jeden z radnych. Można je podsumować stwierdzeniem, że uchwały Rady Miejskiej przegłosowane przed kadencją Dariusza Wójcika (PiS) są mniej istotne niż uchwały przegłosowane w czasie trwania kadencji Dariusz Wójcika, a ze względów społecznych prawo nie musi być przestrzegane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *