Wprost przez 25 Czerwca

Zamieszczamy kolejny …

Zamieszczamy kolejny wniosek Bractwa Rowerowego skierowany do MZDiK. Tym razem zabiegamy o umożliwienie rowerzystom przejeżdżania ulicy 25 Czerwca na prost przez skrzyżowanie z ulicą Kelles-Krauza oraz Żeromskiego. Zaproponowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów poprzez eliminację potrzeby jazdy ulicą 25 Czerwca na wybranych kierunkach. Ponadto, poprzez znaczące skrócenie drogi, zachęci kolejne osoby do przemieszczania się rowerem po mieście. Poniżej treść pisma:

W nawiązaniu do planów remontu ulicy 25 Czerwca zwracamy się z wnioskiem o rozważenie możliwości wprowadzenia następujących ułatwień rowerowych:

1. Skrzyżowanie 25 Czerwca / Kelles-Krauza
Umożliwienie jazdy rowerzystom na wprost z ulicy Kelles-Krauza w ulicę Kolberga i w przeciwnym kierunku.

Proponujemy: ustawianie sygnalizacji świetlnej wraz z wybudowaniem kilku metrów drogi dla rowerów po stronie Lasów Państwowych. Dodanie do znaku C-2 „Nakaz skrętu w prawo” oraz tabliczki T-22 „Nie dotyczy rowerów”. Przejazd w kierunku ulicy Kelles-Krauza odbywałby się na dodatkowej fazie sygnału zielonego dla rowerzystów (maksymalnie 10 sekund). Faza uruchamiana tylko wtedy, gdy rowerzysta zostanie wykryty przez pętle indukcyjną. Przejazd w kierunku ulicy Kolberga odbywałby się na fazie sygnału zielonego dla pojazdów skręcających w lewo w ulicę 25 Czerwca.

Radom. Ułatwienie rowerowe na ul. 25 Czerwca
2. Skrzyżowanie 25 Czerwca / Żeromskiego
Umożliwienie rowerzystom jazdy na wprost z ulicy Żeromskiego w kierunku ulicy Lubelskiej.

Proponujemy: dodanie do znaku C-8 „Nakaz skrętu w lewo lub w prawo” tabliczki T-22 „Nie dotyczy rowerów”. Przejazd na fazie sygnału zielonego dla pojazdów skręcających w lewo lub w prawo w ulicę 25 Czerwca. Rowerzysta poruszałby się na zasadach ogólnych mając pierwszeństwo przed pojazdami skręcającymi w lewo w ulicę 25 Czerwca z kierunku ulicy Lubelskiej.

Radom. Ułatwienie rowerowe na ul. 25 Czerwca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *