Czy gałęzie nam wiszą?

Prosimy odpowiednie …

Prosimy odpowiednie służby o zajęcie się zwisającymi do ziemi gałeziami w skrajni drogi rowerowej wzdłuż ulicy Grzecznarowskiego w okolicach ulicy PCK.

 Gałęzie w skrajni drogi rowerowej - Radom ul. Grzecznarowskiego

Niebezpieczeństwo polega na tym, że nadjeżdżający rowerzyści nie widzą się nawzajem i trzeba omijać to miejsce wjeżdżając na chodnik, a jest to bardzo ruchliwy dla rowerów i pieszych fragment drogi z krzyżującym się chodnikiem i drogą dla rowerów. Przypominamy, że skrajnia czyli wolne miejsce dla drogi rowerowej musi wynosić minimum 2,5 m wysokości i 0,2 m z każdej strony (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430))

Niezbędna skrajnia dla drogi rowerowej - Radom, Grzecznarowskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *