Kładka się sypie

Mostek na Pacynką na …

Mostek na Pacynką na przedłużeniu ulicy Arkadego Fiedlera w Rajcu Letnisko jest w stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników. Nie wiemy kto odpowiada za utrzymanie przeprawy – rzeka Pacynka stanowi bowiem granicę gminy miasta Radomia i Jastrzębi. Być może spoczywa to na obowiązkach obu gmin, może Lasów Państwowych ewentualnie na Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Tylko szybka reakcja może zapobiec tragedii. W okresie letnim stan rzeki utrzymuje się na poziomie około 50 cm, teraz w czasie roztopów jej poziom wzrósł do co najmniej 2 metrów…

Radom/Rajec Letnisko. Kładka (mostek) nad Pacynką

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *