Rower jest OK czyli dlaczego warto jeździć rowerem w mieście

Radom, jako jedno z …

Radom, jako jedno z 10 miast w Polsce, bierze udział w projekcie Rowerowe przyspieszenie organizowanym przez ogólnopolską sieć organizacji i osób działających na rzecz praw rowerzystów Miasta dla Rowerów. Celem projektu jest wsparcie procesu rozwoju ruchu rowerowego w dużych miastach w Polsce. Projekt w naszym mieście realizowało Bractwo Rowerowe.

W 10 prelekcjach, które odbyły się w 6 radomskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wzięło udział blisko 350 osób. W czasie dwugodzinnych spotkań urozmaiconych prezentacją multimedialną i filmami edukacyjnymi młodzież miała możliwość zapoznania się między innymi z takimi zagadnieniami jak:

  • idea zrównoważonego transportu w odniesieniu do sytuacji komunikacyjnej w Polsce i Europie;
  • zasady bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście;
  • globalne problemy transportu samochodowego;
  • korzyści i zagrożenia wynikające z używania roweru jako środka transportu w mieście.

Każda z prelekcji kończyła się konkursem z nagrodami.

W ramach projektu Bractwo Rowerowe zorganizowało również happening w centrum miasta pt. Podzielmy miasto na dwie części, mający zwrócić uwagę ludzi na problem zanieczyszczenia powietrza spowodowanego nadmiernym ruchem samochodowym.

Radom. Rowerowe przyspieszenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *