Rowerami nad torami

Poniżej treść …

Poniżej treść kolejnego pisma do MZDiK.

Dotyczy planów remontu i rozbudowy wiaduktów w ulicach Lubelskiej i Wojska Polskiego

W nawiązaniu do planów remontu wiaduktów w ulicach Lubelskiej i Wojska Polskiego wnosimy ponownie o uwzględnienie potrzeb ruchu pieszego i rowerowego.

1.    Wiadukt w ulicy Lubelskiej

Radom. Wiadukt na ulicy Lubelskiej

Wnosimy o zwiększenie szerokości chodników po obu stronach wiaduktu do co najmniej 2 metrów. Wnosimy także o wyznaczenie oddzielnych pasów ruchu dla rowerów w obu kierunkach ewentualnie o wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości minimum 2,5 metra. Obecną szerokość chodnika dla pieszych trudno uznać za dostateczną – nie pozwala na wyminiecie się wózków inwalidzkich. Tym bardziej jest zbyt mała dla swobodnego przeprowadzenia pchanego wózka towarowego. Przypominamy, że na wiadukcie w ulicy Słowackiego doszło do śmiertelne potrącenie człowieka prowadzącego wózek jezdnią. Wobec planowanego zastosowania ekranów przeciwhałasowych – wnosimy, by były one umieszczone między pasami ruchu dla pieszych i rowerzystów a pozostałą częścią drogi. Będzie to zbieżne z zasada ochrony pieszych i rowerzystów przed uciążliwością ruchu pojazdów silnikowych. Podpowiadamy, że rozszerzenie ciągu pieszo-rowerowego nie musi wiązać się z koniecznością kosztownego poszerzania żelbetowej konstrukcji wiaduktu. Ciąg może zostać posadowiony na lekkiej kratownicy przymocowanej do istniejącej konstrukcji.

2.    Wiadukt w ulicy Wojska Polskiego

Radom. Ulica Wojska Polskiego

Wnosimy o uwzględnienie w planach przebudowy wiaduktu ciągu pieszo-rowerowego po jednej ze stron obiektu. Obecnie wiadukt nie posiada żadnych udogodnień dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Nadmieniamy, że w planach przebudowy ulic Wojska Polskiego, Kozienickiej oraz Żółkiewskiego projektanci przewidzieli powstanie dróg rowerowych. Bez uwzględnienia naszego postulatu rowerzysta zostanie zmuszony do poruszania się jezdnią na zasadach ogólnych wśród ciężkiego ruchu tranzytowego.

Pragniemy przypomnieć, że zarówno Urząd Miejski jak i Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zobowiązały się publicznie do każdorazowego uwzględniania potrzeb rowerzystów podczas realizacji inwestycji drogowych.

Prosimy o udzielenie pisemnej odpowiedź zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *