W końcu rozpatrzyli!

Po raz pierwszy …

Po raz pierwszy większość wniosków wysłanych do Zespół ds. Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym została rozpatrzona pozytywnie.  Czyżby stało się to za przyczyną kilku potrąceń pieszych w miejscach gdzie do tej pory bezskutecznie apelowaliśmy o ustawienie azyli?

Poniżej przedstawiamy treść pisma oraz odpowiedzi Zespołu:

Zwracam się z wnioskiem o uwzględnienie następujących uwag dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

– wyznaczenie przejścia na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Pustej – najkrótsze dojście mieszkańców tego rejonu do targu na ul. Śląskiej oraz dworców kolejowego i autobusowego;

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i skierowany do realizacji przez MZDiK w Radomiu.

Radom. Szkrzyżowanie ulic Kwiatkowskiego i Pustej

– wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Osiedlowej (przy bloku Osiedlowa 17 i Osiedlowa 32 – zostanie zapewniona bezpieczna droga do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz Przedszkola Publicznego Nr 10;

Wniosek będzie przedmiotem szczegółowej analizy MZDiK i Spółdzielnię Mieszkaniową Ustronie. W przypadku uzyskania porozumienia w/w temacie MZDiK dokona wyznaczenia takiego przejścia.

Radom. Ustronie, ul. Osiedlowa

– wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic  Podwalnej, Kanałowej i Tochtermana – najbliższe przejścia znajdują się przy skrzyżowaniu z ul. Wałową oraz ul. Narutowicza

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i skierowany do realizacji przez MZDiK w Radomiu.

Radom. Szkrzyżowanie ulic Podwalnej i Tochtermana

– obniżenie krawężników do wysokości 0 cm na przejściu przy ul. Szarych Szeregów (obok Potoku Północnego i targu) – przejście jest szczególnie uczęszczane przez osoby starsze, często z torbami na kółkach, umożliwienie im bezpiecznego i szybkiego opuszczenia ruchliwej ulicy wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa;

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i skierowany do realizacji przez MZDiK w Radomiu.

– wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. PCK przy skrzyżowaniu z ul. Czarną;

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i skierowany do realizacji przez MZDiK w Radomiu.

– wyznaczenie przejścia dla pieszych przy nowo utworzonym przystanku Wierzbicka/Szkoła NŻ, w połowie drogi pomiędzy istniejącymi przejściami przy skrzyżowaniu z ul. Toruńską i Czarnoleską (odcinek ten wynosi 600 metrów) – zostanie zapewniona bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 17.

Wniosek został rozpatrzony odmownie. Jezdnia ul. Wierzbickiej jest jezdnią czteropasową i pokonywanie jej w nowo wyznaczonym miejscu przy poruszających się dość szybko pojazdach byłoby zbyt niebezpieczne. Zdanie zespołu wyznaczenie przejścia dla pieszych w tym rejonie spowoduje utworzenie niebezpiecznego przejścia i zagrożenie dla pieszych.

Zaprawdę dziwna argumentacja dotycząca ostatniego punkt, rzekłbym zgodna z dotychczasową linią. Nic nie róbmy (zlikidować się nie da) będzie bezpieczniej – nic bardziej błędnego,  zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym pieszy, a w tym przypadku często pieszym jest dziecko, ma prawo przejść w tamtym miejscu i chyba warto zapewnić mu maksimum bezpieczeństwa. Tym bardziej, że sami członkowie Zespołu uważają ulicę za niebezpieczną.

Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 13. 2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *