Przetarg nieograniczony nr 90/2009

Pod koniec września …

Pod koniec września na stronie BIP MZDiK ukazało się ogłoszenie >>> dotyczące remontu chodnika wzdłuż Potoku Północnego od ul. Struga do ul. Miłej w Radomiu. Niestety w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pojawił się zapis: „…ścieżkę rowerową o szerokości 2,00 m wykonać z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej w kolorze czerwonym…” co stało w sprzeczności z zapewnieniami, że drogi dla rowerów w Radomiu będą budowane z asfaltu.

Dzięki przychyleniu się Prezydenta Marszałkiewicza do prośby Bractwa nastąpiła zamian w SIWZ >>>: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia P90/2009 „…- wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego koloru czerwonego…”.

Po raz kolejny dziękujemy! >>>, >>>

Warto w tym miejscu przypomnieć, że budowany odcinek będzie fragmentem dłuższej trasy łączącej Osiedle nad Potokiem z Centrum Słonecznym, Politechniką Radomską, targiem przy ul. Wernera a w przyszłości również z trasą rekreacyjną wzdłuż Mlecznej.

Mamy nadzieję, że cała droga rowerowa powstanie już niedługo, gdyż na początku lipca wystąpiliśmy do Prezydenta Kosztowniaka z prośbą o uwzględnienie w budżecie na 2010 rok budowy pozostałych odcinków.

Radom. Przebieg drogi rowerowej wzdłuż Potoku Północnego

/PAW/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *