Łącznik Warszawska – Żółkiewskiego

Mimo pewnych …

Mimo pewnych zawirowań >>> trwa budowa drogi rowerowej w ul. Warszawskiej mając na uwadze uniknięcie błędu przy budowie trasy wzdłuż al. Chrobrego – wystosowaliśmy pismo z prośbą o wybudowanie łącznika pomiędzy trasą na ul. Warszawskiej a ciągiem pieszo-rowerowym na ul. Żółkiewskiego. Poniżej przedstawiamy jego treść.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu

Dotyczy budowy drogi rowerowej w ul. Warszawskiej

W związku z pracami trwającymi przy budowie drogi rowerowej w ulicy Warszawskiej  prosimy o uwzględnienie jej połączenia z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym po północnej stronie ulicy Żółkiewskiego oraz z ulicą Sobieskiego poprzez wybudowanie łącznika oraz wytyczenie przejazdu rowerowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy osiedla Michałów będą mieli bezpośredni dostęp do drogi rowerowej w ulicy Warszawskiej.

Nadmieniamy, że rozwój infrastruktury rowerowej wpisuje się w prowadzone przez Gminę działania na rzecz zrównoważonego transportu i jest zgodny z Programem ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętym przez Radę Miejską w Radomiu uchwałą  731/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r.

Radom. Warszawska/Żółkiewskiego

Radom.Ul. Warszawska

Radom.Ul. Warszawska

/PAW/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *