Parkowanie na trawie – do 1000 zł mandatu

Kilka dni temu …

Kilka dni temu otrzymaliśmy list od zbulwersowanego czytelnika wraz ze zdjęciem przedstawiającym parking dla rowerów przed X Liceum Ogólnokształcącym na ul. Beliny Prażmowskiego.

Radom. Stojaki rowerowe w trawie

W liście informuje nas, że stojaki ustawiono na trawie na polecenie Wydziału Ochrony Środowiska (sic!) i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. Co ciekawe – jak pisze nasz czytelnik – za postawienie w tym miejscu roweru grozi mandat.

Kodek Karny nie pozostawia złudzeń:

Art. 144. § 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

Ninejszym zobowiązujemy się do interwencji w tej sprawie.

/PAW/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *