Pismo w sprawie mapy PiesiPodKolami.wRadomiu.pl

Poniżej treść pisma …

Poniżej treść pisma wysłanego do Komendanta Wojewódzkiego Policji

  
Dotyczy udostępnienia danych o wypadkach na terenie Radomia

Jednym z podstawowych obowiązków Państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. W Polsce wypadki drogowe odpowiadają za 25% zgonów z przyczyn zewnętrznych. Stanowi to podstawę do uznania wypadków drogowych za zjawisko zagrożenia społecznego. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego jest istotnym sposobem ratowania zdrowia i życia obywateli oraz ważnym czynnikiem poprawy jakości życia społeczeństwa.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowych danych dotyczących potrąceń pieszych oraz rowerzystów na terenie Radomia w roku 2008. Prosimy o udostępnienie danych w rozbiciu na dokładne miejsce zdarzenia, np. al. Grzecznarowskiego 2, skrzyżowanie Warszawska/Witosa oraz na godzinę zdarzenia. Powyższe informacje niezbędne są do stworzenia „Radomskiej mapy niebezpiecznych miejsc dla pieszych i rowerzystów”, a w późniejszym terminie do takiej organizacji ruchu w tych miejscach która przyczyni się do zmniejszenia ryzyka śmierci.

Dane które otrzymaliśmy za pośrednictwem radnego Jakuba Kluzińskiego od Komendanta Miejskiego Policji dotyczą jedynie całych odcinków ulic. Na ich podstawie trudno wysnuć wnioski co do sytuacji na poszczególnych przejściach a tym samym nie jest możliwa poprawa bezpieczeństwa w tych miejscach poprzez zaproponowanie budowy azyli czy sygnalizacji świetlnej.

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy potrzebnej do zebrania danych (około 500 potrąceń w roku 2008) niemniej pozwalamy sobie przypomnieć, że zgodnie z Białą Księgą Unii Europejskiej rząd Polski jest zobligowany do 2010 roku zmniejszyć liczbę zabitych na drogach o 50%. Powyższa mapa wpisuje się w to zobowiązanie.

Ponadto informujemy, że sporządzoną mapę przekażemy bezpłatnie wszystkim instytucjom zainteresowanym poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Radom. Śmiertelne potrącenie na ul. Warszawskiej
Śmiertelne potrącenie na przejściu na ul. Warszawskiej
Zdjęcie: Echo Dnia
Radom. Śmiertelne potrącenie na ul. Czarnieckiego
Śmiertelne potrącenie na przejściu na ul. Czarnieckiego

Zdjęcie: Echo Dnia

/PAW/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *