Ulice jednokierunkowe dwukierunkowe dla rowerzystów. Wszystkie?

Poniżej treść kolejnego pisma do Zarządu Dróg, tym razem zabiegamy o to, żeby wszystkie ulice jednokierunkowe w Radomiu były dwukierunkowe dla rowerzystów:

W ostatnim czasie w Radomiu dopuszczono na kilku ulicach jednokierunkowych ruch rowerów pod prąd (zobacz >>>, zobacz >>>). W policyjnym Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji nie odnotowano zdarzeń z udziałem rowerzystów na tych ulicach czyli rozwiązania takie należy uznać za bezpieczne. Jazda pod prąd pozwala również ominąć ulice i skrzyżowania niebezpieczne dla rowerzystów, często skraca też drogę, co z kolei promuje ruch rowerowy.

W związku z powyższym wnosimy o kompleksowe zastosowanie tego typu ułatwień na wymienionych poniżej ulicach. Ze względu na małe natężenie ruchu samochodowego wnosimy o zastosowanie najtańszego rozwiązania czyli dodanie do znaków tabliczki T-22.

 1. Bogusławskiego (fragment)
 2. Brandta
 3. Chełmońskiego
 4. Dzika
 5. Grodzka (fragment)
 6. Jagielloński (fragment)
 7. Jaracza
 8. Jasińskiego
 9. Kaszubska
 10. Kelles-Krauza (fragment)
 11. Koszarowa
 12. Kościelna (fragment)
 13. Kośna
 14. Krótka
 15. Lubońskiego
 16. Ludwikowska
 17. Mała
 18. Mechaniczna
 19. Metalowa
 20. Nowogrodzka
 21. Planty (fragment)
 22. Pusta (fragment)
 23. Rynek
 24. Sierpniowa
 25. Solskiego
 26. Sowińskiego
 27. Stare Miasto (fragment)
 28. Struga (fragment)
 29. Strzelecka
 30. Wąska
 31. Wierzbicka (fragment)
 32. Zakręt (fragment)
 33. Żeromskiego (fragmenty)

Radom. ulice jednokierunkowe dwukierunkowe dla rowerzystów

Park Ustronie. Wnioskujemy o jego powiększenie

Poniżej przedstawiamy kolejne pismo, tym razem wnosimy o powiększenie projektowanego Parku Ustronie.

Urząd Miejski w Radomiu
ul. Kilińskiego 30

Dotyczy powstania Parku Ustronie

W nawiązaniu do prowadzonych prac projektowych dotyczących Parku Ustronie prosimy o uwzględnienie poniższych uwag.

Wnosimy rozszerzenie granic Parku i objęcie nim terenów od al. Grzecznarowskiego do nowej ulicy Młodzianowskiej. Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej (druk nr 459) obszar jest bardzo mały i nie pretenduje, by nazywać go „parkiem”. Zaproponowany obszar należałoby  nazwać raczej skwerem, gdyż obejmuje on tylko jedną niewielką działkę miejską i nie łączy w spójną całość 18 hektarów terenów zieleni wzdłuż dawnego Potoku Południowego.

Dzięki rozszerzeniu Parku o działki przy jednostce C osiedla Ustronie nie tylko podłączymy tę część osiedla do terenów rekreacyjnych, ale również damy możliwość skorzystania z nich mieszkańcom Glinic. Należy zaznaczyć, że nasz pomysł jest zbieżny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Radomia, które przewiduje dla tego obszaru tereny zieleni.

Zwornikiem łączącym Glinice oraz poszczególne jednostki A, B i C osiedla Ustronie powinien być asfaltowy ciąg pieszy i rowerowy biegnący wzdłuż odtworzonego Potoku Południowego. W związku z  tym wnioskujemy również o  wytyczenie nowego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów przez aleję Grzecznarowskiego na wysokości sklepu Komfort. Będzie to możliwe, ponieważ po wybudowaniu obwodnicy południowej aleja Grzecznarowskiego zmieni klasę drogi z G na Z.

Jeśli z przyczyn formalnych nie będzie możliwe włączenie wyżej wymienionych terenów do Parku, postulujemy o prowadzenie prac projektowych wspólnie z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”, tak aby zastosowane rozwiązania techniczne (przebieg ciągów, rodzaj nawierzchni, latarnie, mała architektura) były spójne dla poszczególnych części parku. Ze wstępnych deklaracji złożonych na spotkaniu z przedstawicielami naszego stowarzyszenia władze Spółdzielni deklarują chęć daleko idącej współpracy z władzami miasta przy projekcie Parku Ustronie.

Załącznik: Społeczna koncepcja Parku Ustronie, 2007 r.:
http://pitagor.radnet.pl/park_ustronie

Radom. Park Ustronie, brakujące przejście na al. Grzecznarowskiego