Detekcja musi być automatyczna!

Po raz trzeci (zobacz >>>, zobacz >>>) zwracamy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z wnioskiem o zaprzestanie stosowania niezgodnych z prawem przycisków przy przejazadach rowerowych.

Dotyczy automatycznej detekcji rowerzystów

W związku z prowadzonymi przygotowaniami  do przebudowy ulicy Mieszka I ponownie zwracamy się z wnioskiem o takie zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Mieszka I / Żółkiewskiego / Chrobrego, by zielone światło dla rowerów na przejazdach zapalało się automatycznie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z definicją zawartą w rozdziale 3.1. załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) detektor to element wykrywający poszczególne grupy uczestników ruchu (pojazdy lub pieszych), którego działanie polega na wytworzeniu sygnału przy każdym wykryciu uczestnika ruchu znajdującego się w strefie detekcji. Sygnał wytwarzany jest automatycznie w przypadku pojazdów, a w sposób wymuszony bądź automatyczny w przypadku pieszych. Detektory dzielą się na ręczne (przyciski sterownicze) i działające samoczynnie (indukcyjne, magnetyczne, podczerwone, mikrofalowe, radarowe, laserowe, rezonansowe, akustyczne, radiowe, wideo, zbliżeniowe i podobne). Detektory dla pojazdów dzielą się ponadto pod względem instalacji na wbudowane w nawierzchnię i nadjezdniowe oraz na czynne (wysyłające wiązkę fal i obierające część wiązki odbitą od obiektu) i bierne (odbierające wiązkę fal wysyłaną przez obiekt).

Z przepisu art. 2 pkt 47 Prawa o Ruchu Drogowym jednoznacznie wynika, że rower jest pojazdem. Co za tym idzie – sygnał zielony dla rowerów, jak wskazuje przywołane rozporządzenie, musi być wytwarzany automatycznie. Wymuszone wytwarzanie sygnałów jest bowiem dozwolone jedynie w przypadku pieszych.

Urządzenia detekcyjne dla pojazdów (a więc m.in. rowerów) powinny ponadto spełniać wymagania określone w rozdziale 3.3.4. wspomnianego załącznika do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. Rozdział poświęcony wymaganiom technicznym dla przycisków (3.3.5.1.) zatytułowany jest natomiast „Przyciski dla pieszych”, co jednoznacznie wskazuje, że ustawodawca ograniczył możliwość stosowania przycisków do wykrywania tylko tej grupy uczestników ruchu.

Powyższe stanowisko koresponduje ze stanowiskiem wyrażonym przez specjalistów z Zespołu ds. Dróg Rowerowych GDDKiA, którzy jednoznacznie stwierdzili, że wzbudzanie sygnalizacji świetlnej dla rowerów powinno być automatyczne a przyciski są nielegalne (dr inż. T. Kopta, „Standardy dla dróg rowerowych – dobre i złe rozwiązania”, prezentacja podczas warsztatów zorganizowanych w dniu 18 marca 2010 r. w Poznaniu, s. 43).

Jak każdy organ administracji publicznej, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji jest obowiązany działać na podstawie i w granicach prawa. Oczekujemy zatem, że projekt sygnalizacji na skrzyżowaniu Mieszka I / Żółkiewskiego / Chrobrego zostanie wykonany tak, by był zgodny z obowiązującym prawem.

Radom. Przyciski na przejeździe rowerowym przez aleję Chrobrego

List do Senatorów. Napisz i Ty!

W dniach 16/17 marca …

W dniach 16/17 marca Senat przedstawi stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami >>>.

Już dziś zachęcamy do wysyłania listów do Senatorów z naszego okręgu z prośbą o głosowanie za zmianami :

1. Stanisław Karczewski (s.karczewski@wp.pl)
2. Wojciech Skurkiewicz (w.skurkiewicz@wp.pl)

Poniżej treść apelu wystosowanego przez Bractwo Rowerowe

Szanowny Panie Senatorze,

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r. przyjął po trzecim czytaniu ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Jest to efekt bezprecedensowej, kilkuletniej współpracy aktywnych obywateli skupionych w organizacjach pozarządowych, działających na rzecz promocji transportu rowerowego, z organami administracji państwowej. Przyjęte przez Sejm rozwiązania w tzw. Kodeksie drogowym przybliżają polski system prawny do dobrej praktyki krajów Europy Zachodniej, gdzie rower od lat stanowi ważny, środek poruszania się mieszkańców, szczególnie w miastach. Warto tutaj zaznaczyć, że obowiązujące obecnie prawo stoi w sprzeczności z Konwencją Wiedeńską co potwierdziło Biuro Analiz Sejmowych w opinii prawnej: BAS-WAL-906/08 (http://www.rowery.org.pl/bas_konwencja.html).

Prace nad zmianami prawa zainicjowane przez pasjonatów rowerów toczyły się długo, w ramach wielogodzinnych dyskusji ekspertów i urzędników, a ich efektem jest dokument, który środowiska rowerowe odbierają jako prawdziwy przełom w myśleniu o zrównoważonym transporcie. Jesteśmy przekonani, że będzie to podstawa do autentycznej rewolucji na polskich drogach, której efektem będzie wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, popularyzacja roweru jako środka transportu a co za tym idzie lepsza jakość życia w centrach polskich miast osiągnięta przez stopniowe „odkorkowanie” ulic czy spadek natężenia hałasu.

Projekt ww. zmian trafił właśnie pod obrady Senatu. Zawracamy się do Pana, jako organizacja działająca na rzecz rowerzystów ale także jako wyborcy z Pana okręgu poruszający się na rowerach, o poparcie zmian w Przepisach ruchu drogowego uchwalonych przez Sejm. Liczymy na to, że dzięki Pana głosowi polscy rowerzyści będą mieli szansę by w wiosenny sezon rowerowy wjechać już na nowych, znacznie lepszych prawach. Ze swej strony obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, by informacje o zmianie w przepisach dotarły jak najszybciej do uczestników ruchu drogowego.

Z poważaniem,
Sebastian Pawłowski

Kierowcy rozjeżdżają drogę rowerową przy Grzecznarowskiego

Kierowcy ‚cfaniaki’ …

Kierowcy ‚cfaniaki’ skłonili nas do kolejnego pisma do MZDiK, poniżej jego treść.

Zwracamy  się  z wnioskiem  o montaż  słupków  blokujących typu U-12C obok wjazdu na łącznik rowerowy przy przejściu podziemnym pod aleją Grzecznarowskiego. Słupki będą miały za  zadanie niedopuszczenie  do  przejeżdżania  po drodze rowerowej przez kierowców samochodów osobowych. Obecnie nagminna praktyką stało się omijanie zatoru drogowego przy rondzie Dmowskiego poprzez wjazd na chodnik i przejazd po drodze dla rowerów w celu dojazdu do ulicy Gagarina i Jana Pawła II. Ślady po przejazdach oraz wizualizacja ustawienia słupków widoczne są na zdjęciach.

Radom. Droga rowerowa przy al. Grzecznarowskiego rozjeżdżana przez kierowców

Radom. Droga rowerowa przy al. Grzecznarowskiego rozjeżdżana przez kierowców

[FILM] PO zmiania PORD

Poniżej publikujemy …

Poniżej publikujemy nazwiska posłów z naszego regionu (okręg wyborczy nr 17), którzy brali udział w głosowaniu nad zmianami w Prawie o Ruchu Drogowym. Zmiany w dużej mierze dotyczą ruchu rowerowego, wprowadzono kilka nowych pojęć, dostosowuje PORD do Konwencji Wiedeńskiej >>>. Promotorką poselskiego projektu jest Posłanka na Sejm Ewa Wolak z Platformy Obywatelskiej. Dzięki jej zaangażowaniu udało się w prowadzić w życie nasze wieloletnie postulaty. Projekt ustawy powstał w ścisłej wspólpracy ze środowiskiem organizacji rowerowych sieci „Miasta dla Rowerów”.

PO
Czesław Czechyra – ZA
Ewa Kopacz – ZA
Radosław Witkowski – ZA

PiS
Dariusz Bąk – WSTRZYMAŁ SIĘ
Krzysztof Sońta – WSTRZYMAŁ SIĘ
Marek Suski – WSTRZYMAŁ SIĘ
Marzena Wróbel – WSTRZYMAŁA SIĘ

SLD
Marek Wikiński – ZA

PSL
Mirosław Maliszewski – ZA